Erratum: SOAPdenovo2: an empirically improved memory-efficient short-read de novo assembler

Luo, Ruibang, Liu, Binghang, Xie, Yinlong, Li, Zhenyu, Huang, Weihua, Yuan, Jianying, He, Guangzhu, Chen, Yanxiang, Pan, Qi, Liu, Yunjie, Tang, Jingbo, Wu, Gengxiong, Zhang, Hao, Shi, Yujian, Liu, Yong, Yu, Chang, Wang, Bo, Lu, Yao, Han, Changlei, Cheung, David W., Yiu, Siu-Ming, Peng, Shaoliang, Zhu Xiaoqian, Liu, Guangming, Liao, Xiangke, Li, Yingrui, Yang, Huanming, Wang, Jian, Lam, Tak-Wah and Wang, Jun (2015) Erratum: SOAPdenovo2: an empirically improved memory-efficient short-read de novo assembler. GigaScience, 4 30: . doi:10.1186/s13742-015-0069-2


Author Luo, Ruibang
Liu, Binghang
Xie, Yinlong
Li, Zhenyu
Huang, Weihua
Yuan, Jianying
He, Guangzhu
Chen, Yanxiang
Pan, Qi
Liu, Yunjie
Tang, Jingbo
Wu, Gengxiong
Zhang, Hao
Shi, Yujian
Liu, Yong
Yu, Chang
Wang, Bo
Lu, Yao
Han, Changlei
Cheung, David W.
Yiu, Siu-Ming
Peng, Shaoliang
Zhu Xiaoqian
Liu, Guangming
Liao, Xiangke
Li, Yingrui
Yang, Huanming
Wang, Jian
Lam, Tak-Wah
Wang, Jun
Title Erratum: SOAPdenovo2: an empirically improved memory-efficient short-read de novo assembler
Journal name GigaScience   Check publisher's open access policy
ISSN 2047-217X
Publication date 2015-07-08
Sub-type Correction/erratum
DOI 10.1186/s13742-015-0069-2
Open Access Status DOI
Volume 4
Issue 30
Total pages 1
Place of publication London, United Kingdom
Publisher BioMed Centra
Language eng
Q-Index Code CX
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Non-UQ

Document type: Journal Article
Sub-type: Correction/erratum
Collection: Institute for Molecular Bioscience - Publications
 
Available Versions of this Record
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 5 times in Thomson Reuters Web of Science Article | Citations
Scopus Citation Count Cited 0 times in Scopus Article
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 08 Sep 2015, 01:35:50 EST by Mr Mathew Carter on behalf of Institute for Molecular Bioscience