The locust genome provides insight into swarm formation and long-distance flight

Wang, Xianhui, Fang, Xiaodong, Yang, Pengcheng, Jiang, Xuanting, Jiang, Feng, Zhao, Dejian, Li, Bolei, Cui, Feng, Wei, Jianing, Ma, Chuan, Wang, Yundan, He, Jing, Luo, Yuan, Wang, Zhifeng, Guo, Xiaojiao, Guo, Wei, Wang, Xuesong, Zhang, Yi, Yang, Meiling, Hao, Shuguang, Chen, Bing, Ma, Zongyuan, Yu, Dan, Xiong, Zhiqiang, Zhu, Yabing, Fan, Dingding, Han, Lijuan, Wang, Bo, Chen, Yuanxin, Wang, Junwen, Yang, Lan, Zhao, Wei, Feng, Yue, Chen, Guanxing, Lian, Jinmin, Li, Qiye, Huang, Zhiyong, Yao, Xiaoming, Lv, Na, Zhang, Guojie, Li, Yingrui, Wang, Jian, Wang, Jun, Zhu, Baoli and Kang, Le (2014) The locust genome provides insight into swarm formation and long-distance flight. Nature Communications, 5 1-9. doi:10.1038/ncomms3957


Author Wang, Xianhui
Fang, Xiaodong
Yang, Pengcheng
Jiang, Xuanting
Jiang, Feng
Zhao, Dejian
Li, Bolei
Cui, Feng
Wei, Jianing
Ma, Chuan
Wang, Yundan
He, Jing
Luo, Yuan
Wang, Zhifeng
Guo, Xiaojiao
Guo, Wei
Wang, Xuesong
Zhang, Yi
Yang, Meiling
Hao, Shuguang
Chen, Bing
Ma, Zongyuan
Yu, Dan
Xiong, Zhiqiang
Zhu, Yabing
Fan, Dingding
Han, Lijuan
Wang, Bo
Chen, Yuanxin
Wang, Junwen
Yang, Lan
Zhao, Wei
Feng, Yue
Chen, Guanxing
Lian, Jinmin
Li, Qiye
Huang, Zhiyong
Yao, Xiaoming
Lv, Na
Zhang, Guojie
Li, Yingrui
Wang, Jian
Wang, Jun
Zhu, Baoli
Kang, Le
Title The locust genome provides insight into swarm formation and long-distance flight
Journal name Nature Communications   Check publisher's open access policy
ISSN 2041-1723
Publication date 2014-01-01
Sub-type Article (original research)
DOI 10.1038/ncomms3957
Open Access Status DOI
Volume 5
Start page 1
End page 9
Total pages 9
Place of publication London, United Kingdom
Publisher Nature Publishing Group
Language eng
Keyword Dna Methylation
Synaptic Plasticity
Migratory Locust
Insect Flight
Gene Family
2 Phases
Expression
Grasshoppers
Polyphenism
Drosophila
Q-Index Code C1
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Unknown

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collection: Institute for Molecular Bioscience - Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 118 times in Thomson Reuters Web of Science Article | Citations
Scopus Citation Count Cited 130 times in Scopus Article | Citations
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 01 Sep 2015, 22:32:48 EST by System User on behalf of Scholarly Communication and Digitisation Service