De duivel: een bioggraphie

Almond, Philip C. De duivel: een bioggraphie. Zoetermeer, Netherlands: Uitgeverij Meinema, 2015.

Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UQ eSpace credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
Author Almond, Philip C.
Title De duivel: een bioggraphie
Translated title The Devil: a biography
Language of Title dut
Place of Publication Zoetermeer, Netherlands
Publisher Uitgeverij Meinema
Publication year 2015
Sub-type Research book (original research)
ISBN 9789021143798
Language dut
Total number of pages 288
Formatted Abstract/Summary
Het rijke verhaal van de levensloop van de duivel. Vanaf zijn geboorte, rond 500 voor Christus, eeuwenlang een prominente speler in de westerse cultuur. En vandaag de dag lijkt de 'prins der duisternis' bezig aan een comeback.

Als Lucifer, Mephistopheles, Beelzebub (in het christendom), Ha-Satan of De Tegenstander (in joodse geschriften) en Iblis of Shaitan (in de islamitische traditie) is de duivel al eeuwenlang overtuigend aanwezig.

Tweeduizend jaar lang kon het verhaal van de mens niet verteld worden los van zijn bestaan. De strijd tussen goed en kwaad in mensen was de weerspiegeling van een kosmische strijd tussen God en Satan.

In deze rijke en gelaagde biografie verkent Philip C. Almond de levensloop van de duivel vanaf 500 jaar voor het ontstaan van het christendom tot zijn neergang na de Verlichting. Hij laat zien hoe de duivel toch onweerstaanbaar aanwezig blijft in religie, kunst, literatuur en cultuur.
Q-Index Code AX
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status UQ

 
Available Versions of this Record
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Google Scholar Search Google Scholar
Created: Fri, 12 Dec 2014, 15:07:50 EST by Professor Philip Almond on behalf of Centre for History of European Discourses