The brassica oleracea genome reveals the asymmetrical evolution of polyploid genomes

Liu, Shengyi, Liu, Yume, Yang, Xinhua, Tong, Chaobo, Edwards, David, Parkin, Isobel A. P., Zhao, Meixia, Ma, Jianxin, Yu, Jingyin, Huang, Shunmou, Wang, Xiyin, Wang, Juny, Lu, Kun, Fang, Zhiyuan, Bancroft, Ian, Yang, Tae-Jin, Hu, Qiong, Wang, Xinfa, Yue, Zhen, Li, Haojie, Yang, Linfeng, Wu, Jian, Zhou, Qing, Wang, Wanxin, King, Graham J., Pires, J. Chris, Lu, Changxin, Wu, Zhangyan, Sampath, Perumal, Wang, Zhuo, Guo, Hui, Pan, Shengkai, Yang, Limei, Min, Jiumeng, Zhang, Dong, Jin, Dianchuan, Li, Wanshun, Belcram, Harry, Tu, Jinxing, Guan, Mei, Qi, Cunkou, Du, Dezhi, Li, Jiana, Jiang, Liangca, Batley, Jacqueline, Sharpe, Andrew G., Park, Beom-Seok, Ruperao, Pradeep, Cheng, Feng, Waminal, Nomar Espinosa, Huang, Yin, Dong, Caihua, Wang, Li, Li, Jingping, Hu, Zhiyong, Zhuang, Mu, Huang, Yi, Huang, Junyan, Shi, Jiaqin, Mei, Desheng, Liu, Jing, Lee, Tae-Ho, Wang, Jinpeng, Jin, Huizhe, Li, Zaiyun, Li, Xun, Zhang, Jiefu, Xiao, Lu, Zhou, Yongming, Liu, Zhongsong, Liu, Xuequn, Qin, Rui, Tang, Xu, Liu, Wenbin, Wang, Yupeng, Zhang, Yangyong, Lee, Jonghoon, Kim, Hyun Hee, Denoeud, France, Xu, Xun, Liang, Xinming, Hua, Wei, Wang, Xiaowu, Wang, Jun, Chalhoub, Boulos and Paterson, Andrew H. (2014) The brassica oleracea genome reveals the asymmetrical evolution of polyploid genomes. Nature Communications, 5 . doi:10.1038/ncomms4930


Author Liu, Shengyi
Liu, Yume
Yang, Xinhua
Tong, Chaobo
Edwards, David
Parkin, Isobel A. P.
Zhao, Meixia
Ma, Jianxin
Yu, Jingyin
Huang, Shunmou
Wang, Xiyin
Wang, Juny
Lu, Kun
Fang, Zhiyuan
Bancroft, Ian
Yang, Tae-Jin
Hu, Qiong
Wang, Xinfa
Yue, Zhen
Li, Haojie
Yang, Linfeng
Wu, Jian
Zhou, Qing
Wang, Wanxin
King, Graham J.
Pires, J. Chris
Lu, Changxin
Wu, Zhangyan
Sampath, Perumal
Wang, Zhuo
Guo, Hui
Pan, Shengkai
Yang, Limei
Min, Jiumeng
Zhang, Dong
Jin, Dianchuan
Li, Wanshun
Belcram, Harry
Tu, Jinxing
Guan, Mei
Qi, Cunkou
Du, Dezhi
Li, Jiana
Jiang, Liangca
Batley, Jacqueline
Sharpe, Andrew G.
Park, Beom-Seok
Ruperao, Pradeep
Cheng, Feng
Waminal, Nomar Espinosa
Huang, Yin
Dong, Caihua
Wang, Li
Li, Jingping
Hu, Zhiyong
Zhuang, Mu
Huang, Yi
Huang, Junyan
Shi, Jiaqin
Mei, Desheng
Liu, Jing
Lee, Tae-Ho
Wang, Jinpeng
Jin, Huizhe
Li, Zaiyun
Li, Xun
Zhang, Jiefu
Xiao, Lu
Zhou, Yongming
Liu, Zhongsong
Liu, Xuequn
Qin, Rui
Tang, Xu
Liu, Wenbin
Wang, Yupeng
Zhang, Yangyong
Lee, Jonghoon
Kim, Hyun Hee
Denoeud, France
Xu, Xun
Liang, Xinming
Hua, Wei
Wang, Xiaowu
Wang, Jun
Chalhoub, Boulos
Paterson, Andrew H.
Title The brassica oleracea genome reveals the asymmetrical evolution of polyploid genomes
Journal name Nature Communications   Check publisher's open access policy
ISSN 2041-1723
Publication date 2014-05-23
Year available 2014
Sub-type Article (original research)
DOI 10.1038/ncomms4930
Open Access Status DOI
Volume 5
Total pages 11
Place of publication London, United Kingdom
Publisher Nature Publishing Group
Language eng
Subject 1600 Chemistry
1300 Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
3100 Physics and Astronomy
Abstract Polyploidization has provided much genetic variation for plant adaptive evolution, but the mechanisms by which the molecular evolution of polyploid genomes establishes genetic architecture underlying species differentiation are unclear. Brassica is an ideal model to increase knowledge of polyploid evolution. Here we describe a draft genome sequence of Brassica oleracea, comparing it with that of its sister species B. rapa to reveal numerous chromosome rearrangements and asymmetrical gene loss in duplicated genomic blocks, asymmetrical amplification of transposable elements, differential gene co-retention for specific pathways and variation in gene expression, including alternative splicing, among a large number of paralogous and orthologous genes. Genes related to the production of anticancer phytochemicals and morphological variations illustrate consequences of genome duplication and gene divergence, imparting biochemical and morphological variation to B. oleracea. This study provides insights into Brassica genome evolution and will underpin research into the many important crops in this genus.
Q-Index Code C1
Q-Index Status Confirmed Code
Institutional Status UQ

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collections: Centre for Integrative Legume Research Publications
School of Agriculture and Food Sciences
Official 2015 Collection
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 248 times in Thomson Reuters Web of Science Article | Citations
Scopus Citation Count Cited 278 times in Scopus Article | Citations
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 17 Jun 2014, 10:33:58 EST by System User on behalf of Centre for Crop Science