Calculul rezultatului global in conformitate cu IFRS: risc ridicat de audit pentru auditorii din Romania. Comprehensive income calculation under IFRS: increasing audit risk for Romanian auditors

Hodgson, Allan and Nechita, Elena (2013) Calculul rezultatului global in conformitate cu IFRS: risc ridicat de audit pentru auditorii din Romania. Comprehensive income calculation under IFRS: increasing audit risk for Romanian auditors. Audit Financiar, XI 105: 28-36.

Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UQ eSpace credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
UQ311969_OA.pdf Full text (open access) application/pdf 562.63KB 0
Author Hodgson, Allan
Nechita, Elena
Title Calculul rezultatului global in conformitate cu IFRS: risc ridicat de audit pentru auditorii din Romania. Comprehensive income calculation under IFRS: increasing audit risk for Romanian auditors
Formatted title
Calculul rezultatului global în conformitate cu IFRS: risc ridicat de audit pentru auditorii din România
Translated title Comprehensive income calculation under IFRS: increasing audit risk for Romanian auditors
Language of Title rum
eng
Journal name Audit Financiar   Check publisher's open access policy
Language of Journal Name rum
ISSN 1583-5812
1844-8801
Publication date 2013-09
Sub-type Article (original research)
Open Access Status File (Publisher version)
Volume XI
Issue 105
Start page 28
End page 36
Total pages 9
Place of publication Bucharest, Romania
Publisher Camera Auditorilor Financiari din Romania
Collection year 2014
Language eng
rum
Formatted abstract
În prezentul articol se urmăreşte concentrarea asupra calculului rezultatului global (CI) în conformitate cu Standardele Inter naţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi se ridică întrebarea: De ce este important pentru auditorii din România să înţeleagă conceptul de rezultat din perspectiva IFRS?

Există mai multe răspunsuri. În primul rând, lumea internaţională a afacerilor se îndreaptă cu paşi repezi spre adoptarea IFRS, nu numai de către entităţile cotate la bursele de valori, ci în multe ţări şi de către firmele necotate sau chiar de instituţiile guvernamentale. Având în vedere acest aspect, este foarte probabil ca România să se alinieze evoluţiei globale, caz în care auditorii vor fi din ce în ce mai solicitaţi să exprime o opinie privind conformitatea conturilor cu IFRS. În al doilea rând, aşa cum este indicat şi în declaraţia de mai sus a preşedintelui Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (International Accounting Standards Board – IASB, engl.), Hoogervorst, calculul rezultatului conform IFRS este dificil de efectuat şi poate fi supus manipulărilor. În al treilea rând, cercetările specialiştilor din mediul academic au dezvăluit arii ce indică lipsa relevanţei, precum şi arii ce indică evaluarea riscului de audit. În al patrulea rând, metodele IASB recent introduse pentru înregistrarea ajustărilor de la nivelul rezultatului în conturile de capitaluri proprii adaugă complicaţii suplimentare. În cele din urmă, dovezile existenţei unei slabe guvernanţe corporative în România pot expune adiţional rapoartele contabile la posibile manipulări.

International Financial Reporting Standards (IFRS) have generated a number of complicated accounting issues, one of which is comprehensive income (CI). CI contains a mixture of realised, unrealised, temporary, persistent and recyclable elements. How, when and where these elements should be reported in income and equity are issues becoming more and more important for Romanian auditors, as IFRS becomes global. This paper outlines how CI is to be calculated under IAS 1 Presentation of Financial Statements effective starting 1st July 2012, and reveals the audit risk areas identified from academic research. The authors conclude by outlining the equity posting and recycling to profit or loss (P&L) issues, noting their inconsistent nature and complexity.
Keyword Comprehensive income
Audit risk
Corporate governance
IFRS
Q-Index Code C1
Q-Index Status Confirmed Code
Institutional Status UQ
Additional Notes Title and abstract only in English.

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collections: Official 2014 Collection
UQ Business School Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Google Scholar Search Google Scholar
Created: Fri, 11 Oct 2013, 11:23:38 EST by Karen Morgan on behalf of UQ Business School