Θαλασσινές απεικονήσεις στην λαϊκή εικονογραφία του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου 1940-41

Efstathiadou, Anna (2011) Θαλασσινές απεικονήσεις στην λαϊκή εικονογραφία του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου 1940-41. Periplus of Maritime History: Journal of the Hellenic Maritime Museum, 75 46-49.

Author Efstathiadou, Anna
Title Θαλασσινές απεικονήσεις στην λαϊκή εικονογραφία του Ελληνο-Ιταλικού Πολέμου 1940-41
Translated title Maritime representations in the popular iconography of the Greek-Italian War 1940-41
Language of Title gre
Journal name Periplus of Maritime History: Journal of the Hellenic Maritime Museum
Language of Journal Name eng
Publication date 2011-08-01
Sub-type Article (original research)
Volume 75
Start page 46
End page 49
Total pages 4
Place of publication Piraeus, Greece
Publisher Hellenic Maritime Museum
Collection year 2012
Language gre
Q-Index Code C1
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Unknown

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collections: Non HERDC
School of Communication and Arts Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 17 Jan 2012, 21:19:55 EST by Ms Stormy Wehi on behalf of School of Communication and Arts