The genome of the mesopolyploid crop species Brassica rapa

The Brassica rapa Genome Sequencing Project Consortium, Wang, Xiaowu, Wang, Hanzhong, Wang, Jun, Sun, Rifei, Wu, Jian, Liu, Shengyi, Bai, Yinqi, Mun, Jeong-Hwan, Bancroft, Ian, Cheng, Feng, Huang, Sanwen, Li, Xixiang, Hua, Wei, Wang, Junyi, Wang, Xiyin, Freeling, Michael, Pires, J. Chris, Paterson, Andrew H., Chalhoub, Boulos, Wang, Bo, Hayward, Alice, Sharpe, Andrew G., Park, Beom-Seok, Weisshaar, Bernd, Liu, Binghang, Li, Bo, Liu, Bo, Tong, Chaobo, Song, Chi, Duran, Christopher, Peng, Chunfang, Geng, Chunyu, Koh, Chushin, Lin, Chuyu, Edwards, David, Mu, Desheng, Shen, Di, Soumpourou, Eleni, Li, Fei, Fraser, Fiona, Conant, Gavin, Lassalle, Gilles, King, Graham J., Bonnema, Guusje, Tang, Haibao, Wang, Haiping, Belcram, Harry, Zhou, Heling, Hirakawa, Hideki, Abe, Hiroshi, Guo, Hui, Wang, Hui, Jin, Huizhe, Parkin, Isobel A. P., Batley, Jacqueline, Kim, Jeong-Sun, Just, Jérémy, Li, Jianwen, Xu, Jiaohui, Deng, Jie, Kim, Jin A., Li, Jingping, Yu, Jingyin, Meng, Jinling, Wang, Jinpeng, Min, Jiumeng, Poulain, Julie, Wang, Jun, Hatakeyama, Katsunori, Wu, Kui, Wang, Li, Fang, Lu, Trick, Martin, Links, Matthew G., Zhao, Meixia, Jin, Mina, Ramchiary, Nirala, Drou, Nizar, Berkman, Paul J., Cai, Qingle, Huang, Quanfei, Li, Ruiqiang, Tabata, Satoshi, Cheng, Shifeng, Zhang, Shu, Zhang, Shujiang, Huang, Shunmou, Sato, Shusei, Sun, Silong, Kwon, Soo-Jin, Choi, Su-Ryun, Lee, Tae-Ho, Fan, Wei, Zhao, Xiang, Tan, Xu, Xu, Xun, Wang, Yan, Qiu, Yang, Yin, Ye, Li, Yingrui, Du, Yongchen, Liao, Yongcui, Lim, Yongpyo, Narusaka, Yoshihiro, Wang, Yupeng, Wang, Zhenyi, Li, Zhenyu, Wang, Zhiwen, Xiong, Zhiyong and Zhang, Zhonghua (2011) The genome of the mesopolyploid crop species Brassica rapa. Nature Genetics, 43 10: 1035-1040. doi:10.1038/ng.919


Author The Brassica rapa Genome Sequencing Project Consortium
Wang, Xiaowu
Wang, Hanzhong
Wang, Jun
Sun, Rifei
Wu, Jian
Liu, Shengyi
Bai, Yinqi
Mun, Jeong-Hwan
Bancroft, Ian
Cheng, Feng
Huang, Sanwen
Li, Xixiang
Hua, Wei
Wang, Junyi
Wang, Xiyin
Freeling, Michael
Pires, J. Chris
Paterson, Andrew H.
Chalhoub, Boulos
Wang, Bo
Hayward, Alice
Sharpe, Andrew G.
Park, Beom-Seok
Weisshaar, Bernd
Liu, Binghang
Li, Bo
Liu, Bo
Tong, Chaobo
Song, Chi
Duran, Christopher
Peng, Chunfang
Geng, Chunyu
Koh, Chushin
Lin, Chuyu
Edwards, David
Mu, Desheng
Shen, Di
Soumpourou, Eleni
Li, Fei
Fraser, Fiona
Conant, Gavin
Lassalle, Gilles
King, Graham J.
Bonnema, Guusje
Tang, Haibao
Wang, Haiping
Belcram, Harry
Zhou, Heling
Hirakawa, Hideki
Abe, Hiroshi
Guo, Hui
Wang, Hui
Jin, Huizhe
Parkin, Isobel A. P.
Batley, Jacqueline
Kim, Jeong-Sun
Just, Jérémy
Li, Jianwen
Xu, Jiaohui
Deng, Jie
Kim, Jin A.
Li, Jingping
Yu, Jingyin
Meng, Jinling
Wang, Jinpeng
Min, Jiumeng
Poulain, Julie
Wang, Jun
Hatakeyama, Katsunori
Wu, Kui
Wang, Li
Fang, Lu
Trick, Martin
Links, Matthew G.
Zhao, Meixia
Jin, Mina
Ramchiary, Nirala
Drou, Nizar
Berkman, Paul J.
Cai, Qingle
Huang, Quanfei
Li, Ruiqiang
Tabata, Satoshi
Cheng, Shifeng
Zhang, Shu
Zhang, Shujiang
Huang, Shunmou
Sato, Shusei
Sun, Silong
Kwon, Soo-Jin
Choi, Su-Ryun
Lee, Tae-Ho
Fan, Wei
Zhao, Xiang
Tan, Xu
Xu, Xun
Wang, Yan
Qiu, Yang
Yin, Ye
Li, Yingrui
Du, Yongchen
Liao, Yongcui
Lim, Yongpyo
Narusaka, Yoshihiro
Wang, Yupeng
Wang, Zhenyi
Li, Zhenyu
Wang, Zhiwen
Xiong, Zhiyong
Zhang, Zhonghua
Title The genome of the mesopolyploid crop species Brassica rapa
Formatted title
The genome of the mesopolyploid crop species Brassica rapa
Journal name Nature Genetics   Check publisher's open access policy
ISSN 1061-4036
1546-1718
Publication date 2011-10-01
Year available 2011
Sub-type Article (original research)
DOI 10.1038/ng.919
Open Access Status Not yet assessed
Volume 43
Issue 10
Start page 1035
End page 1040
Total pages 6
Place of publication New York, NY, U.S.A.
Publisher Nature Publishing Group
Language eng
Subject 1311 Genetics
Abstract We report the annotation and analysis of the draft genome sequence of Brassica rapa accession Chiifu-401-42, a Chinese cabbage. We modeled 41,174 protein coding genes in the B. rapa genome, which has undergone genome triplication. We used Arabidopsis thaliana as an outgroup for investigating the consequences of genome triplication, such as structural and functional evolution. The extent of gene loss (fractionation) among triplicated genome segments varies, with one of the three copies consistently retaining a disproportionately large fraction of the genes expected to have been present in its ancestor. Variation in the number of members of gene families present in the genome may contribute to the remarkable morphological plasticity of Brassica species. The B. rapa genome sequence provides an important resource for studying the evolution of polyploid genomes and underpins the genetic improvement of Brassica oil and vegetable crops.
Formatted abstract
We report the annotation and analysis of the draft genome sequence of Brassica rapa accession Chiifu-401-42, a Chinese cabbage. We modeled 41,174 protein coding genes in the B. rapa genome, which has undergone genome triplication. We used Arabidopsis thaliana as an outgroup for investigating the consequences of genome triplication, such as structural and functional evolution. The extent of gene loss (fractionation) among triplicated genome segments varies, with one of the three copies consistently retaining a disproportionately large fraction of the genes expected to have been present in its ancestor. Variation in the number of members of gene families present in the genome may contribute to the remarkable morphological plasticity of Brassica species. The B. rapa genome sequence provides an important resource for studying the evolution of polyploid genomes and underpins the genetic improvement of Brassica oil and vegetable crops.
Keyword Genetics & Heredity
Genetics & Heredity
GENETICS & HEREDITY
Q-Index Code C1
Q-Index Status Confirmed Code
Institutional Status UQ

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collections: Centre for Integrative Legume Research Publications
Official 2012 Collection
School of Agriculture and Food Sciences
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: TR Web of Science Citation Count  Cited 775 times in Thomson Reuters Web of Science Article | Citations
Scopus Citation Count Cited 845 times in Scopus Article | Citations
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Sun, 23 Oct 2011, 10:03:59 EST by System User on behalf of School of Agriculture and Food Sciences