Stimuleren van bewegen in de huisartsenpraktijk: Een samenvatting van het PACE-project

van Sluijs, E. M. F., van Poppel, M. N. M. and van Mechelen, W. (2006) Stimuleren van bewegen in de huisartsenpraktijk: Een samenvatting van het PACE-project. Hart Bulletin, 37 1: 13-16.


Author van Sluijs, E. M. F.
van Poppel, M. N. M.
van Mechelen, W.
Title Stimuleren van bewegen in de huisartsenpraktijk: Een samenvatting van het PACE-project
Journal name Hart Bulletin
ISSN 0301-8202
Publication date 2006-02-01
Sub-type Article (original research)
Open Access Status Not yet assessed
Volume 37
Issue 1
Start page 13
End page 16
Total pages 4
Place of publication Houten, The Netherlands
Publisher Bohn Stafleu van Loghum B.V.
Language dut
Subject 1117 Public Health and Health Services
Formatted abstract
Een lichamelijk actieve leefstijl is gunstig voor de gezondheid.
Echter, 55% van de Nederlanders is op dit moment onvoldoende
actief.
PACE (Physician-based Assessment and Counseling for
Exercise) is een adviesmethode om mensen te stimuleren meer
lichamelijk actief te zijn. Deze methode is specifiek ontwikkeld
voor gebruik in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Een gerandomiseerde, gecontroleerde effectevaluatie van de invoering van het
PACE-programma in Nederlandse huisartsenpraktijken liet zien
dat hoewel PACE positieve veranderingen in de determinanten
van lichamelijke activiteit teweeg kon brengen, er geen effect op
veranderingen in lichamelijke activiteit aangetoond kon worden.

Echter, de totale onderzoekspopulatie (controle- en PACE-groep
samen) was gemiddeld gezien na één jaar 61 min/week actiever
geworden en 0,5 kg afgevallen. Deze positieve veranderingen zijn
mogelijk veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals het
gegeven beweegadvies, een meeteffect en veranderingen in het gedrag van alle huisartsen.

Geconcludeerd wordt dat op basis van deze resultaten de huidige versie niet ingevoerd kan worden,
maar dat een aangepaste versie van PACE, aangevuld met enkele
metingen, een geschikt alternatief kan zijn.
Q-Index Code CX
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Non-UQ
Additional Notes Stimulation of physical activity in the general practice: A summary of the PACE project [Stimuleren van bewegen in de huisartsenpraktijk: Een samenvatting van net PACE-project] NHS-projectnummer: 98.189

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collections: Excellence in Research Australia (ERA) - Collection
School of Human Movement and Nutrition Sciences Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Scopus Citation Count Cited 0 times in Scopus Article
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 07 Apr 2009, 02:27:21 EST by Maria Campbell on behalf of Library Corporate Services