Organized pagan cult in Kievan Rus': The invention of foreign elite or evolution of local tradition? [Organizirani poganski kult v kijevski drzavi: Iznajdba tuje elite ali razvoj krajevnega izrocila?]

Zaroff, Roman (1999) Organized pagan cult in Kievan Rus': The invention of foreign elite or evolution of local tradition? [Organizirani poganski kult v kijevski drzavi: Iznajdba tuje elite ali razvoj krajevnega izrocila?]. Studia Mythologica Slavica [Slavonic mythology studies], 2 47-76.


Author Zaroff, Roman
Title Organized pagan cult in Kievan Rus': The invention of foreign elite or evolution of local tradition? [Organizirani poganski kult v kijevski drzavi: Iznajdba tuje elite ali razvoj krajevnega izrocila?]
Formatted title
Organized pagan cult in Kievan Rus’: The invention of foreign elite or evolution of local tradition? [Organizirani poganski kult v kijevski državi: Iznajdba tuje elite ali razvoj krajevnega izročila?]
Journal name Studia Mythologica Slavica [Slavonic mythology studies]
ISSN 1408-6271
1581-128X
Publication date 1999
Sub-type Article (original research)
Volume 2
Start page 47
End page 76
Total pages 30
Place of publication Ljubljana, Slovenija
Publisher Inštitut za Slovensko Narodopisje
Collection year 1999
Language eng
slo
Subject C1
430108 History - European
780199 Other
Formatted abstract
The article attempts to address a common notion in the English speaking world that the pre-Christian Slavic religion was basically animistic. And that personified and anthropomorphic Slavonic deities,known from medieval sources, were a foreign invention. In particular this article focuses on the pagan Kievan cult of the late 10th century as institutionalized by Vladimir the Great. As the Eastern Slavic religion did not evolve in a vacuum, the article analyses it within the broader Slavic and Indo-European context.

[Članek kaže, da so bila glavna božanstva panteona Vladimirja Velikega iz 10.st., ki jih omenjajo kronika “Povest ’vremennyh let” in drugi pisni viri, skupna vsem Slovanom ali pa vsaj vsem vzhodnim Slovanom. To kaže, da so jih Slovani poznali in častili že pred prihodom Skandinavcev. Zapletenost kijevskega kulta je bila verjetneje v neposredni povezavi z razvojem kijevske države kakor z nordijskim vplivom, ki ga je sploh težko slediti. Skandinavska verovanja in kulti so bili enakovredni slovanskim in zato niso predstavljali privlačnega zgleda. Zato je bil nordijski vpliv na slovanska verovanja zelo majhen, če je sploh bil. Še več, zdi se, da božanstva, kot so Svarog, Perun, Veles in Dažbog, konceptualno izvirajo še iz obdobja pred razselitvijo Slovanov, in globoko koreninijo v indoevropskem izročilu. Prav tako se zdi, da so bili Slovani v času pred razselitvijo pod razmeroma močnim iranskim (sarmatskim) vplivom. Ta je bil vedno močnejši proti vzhodu, kjer so bili stiki s Sarmati tesnejši in bolj pogosti. To se odraža v številnih idejah, pojmih in imenih bogov, ki so si jih Slovani izposodili od Irancev. Članek kaže, da sta bila tudi bogova Hors in Simargl jasno iranskega izvora in da ni prepričljivega dokaza, da bi ju častili tudi zunaj področja vzhodnih Slovanov. Etimologije imen Stribog in Mokoš so dvomljive in čeprav so ju morda častili tudi drugi Slovani, so dokazi zato še šibki. Članek dodatno dokazuje, da sta antropomorfizacija ter personifikacija slovanskih božanstev obstajali že pred slovansko razselitvijo in da mnenje animistični naravi slovanske religije temelji na napačnih ter predsodkov polnih domnevah.]
Q-Index Code C1
Additional Notes Abstract only also in Slovenian.

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collection: School of Historical and Philosophical Inquiry
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Google Scholar Search Google Scholar
Created: Tue, 10 Jun 2008, 15:34:56 EST