Browse by all authors Browse By Author/Contributor/Editor Name - Shi,+Jing

Browse Results (57 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
Li, Xi-Mei, Bi, Ming-Hai, Cui, Lan, Zhou, Yu-Zhu, Du, Xi-Wen, Qiao, Shi-Zhang and Yang, Jing (2017) 3D aluminum hybrid plasmonic nanostructures with large areas of dense hot spots and long-term stability. Advanced Functional Materials, 27 10: 1605703. doi:10.1002/adfm.201605703     15 Cited 18 times in Scopus18 0
Zhu, Yun Pei, Jing, Yu, Vasileff, Anthony, Heine, Thomas and Qiao, Shi-Zhang (2017) 3D synergistically active carbon nanofibers for improved oxygen evolution. Advanced Energy Materials, 7 14: 1602928. doi:10.1002/aenm.201602928     49 Cited 39 times in Scopus39 0
Shi, Jing, Tian, Jinzhou, Pritchard, Antonia, Lendon, Corinne, Lambert, Jean-Charles, Iwatsubo, Takeshi and Mann, David M. A. (2006) A 3 '-UTR polymorphism in the oxidized LDL receptor 1 gene increases A beta(40) load as cerebral amyloid angiopathy in Alzheimer's disease. Acta Neuropathologica, 111 1: 15-20. doi:10.1007/s00401-005-1108-3     13 Cited 13 times in Scopus13 0
Wang, Tao, Shi, Li, Tang, Jing, Malgras, Victor, Asahina, Shunsuke, Liu, Guigao, Zhang, Huabin, Meng, Xianguang, Chang, Kun, He, Jianping, Terasaki, Osamu, Yamauchi, Yusuke and Ye, Jinhua (2016) A Co3O4-embedded porous ZnO rhombic dodecahedron prepared using zeolitic imidazolate frameworks as precursors for CO2 photoreduction. Nanoscale, 8 12: 6712-6720. doi:10.1039/c5nr08747c     21 0
Peng, Yang, Shi, Jing, Bu, Tao, Li, Ying, Ye, Xiaohua, Chen, Xiaofeng and Yao, Zhenjiang (2015) Alarming and increasing prevalence of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa among healthcare-associated infections in China: a meta-analysis of cross-sectional studies. Journal of Global Antimicrobial Resistance, 3 3: 155-160. doi:10.1016/j.jgar.2015.04.001     1 0 5
Shi, Ting-Ting, Yang, Fang-Yuan, Liu, Chang, Cao, Xi, Lu, Jing, Zhang, Xue-Lian, Yuan, Ming-Xia, Chen, Chen and Yang, Jin-Kui (2017) Angiotensin-converting enzyme 2 regulates mitochondrial function in pancreatic β-cells. Biochemical and Biophysical Research Communications, 495 1: 860-866. doi:10.1016/j.bbrc.2017.11.055     0 Cited 2 times in Scopus2 1
Li, Baoping (2009). An overview of the 2002-2004 excavations of Ming Dynasty imperial kilns in Jingdezhen. In Bei jing da xue kao gu wen bo xue yuan [The Archaeology and Museology School of Beijing University], Jiang xi sheng wen wu kao gu yan jiu suo and Jing de zhen shi tao ci kao gu yan jiu suo bian zhu (Ed.), 景德镇出土明代御窑瓷器 Jingdezhen chutu Ming dai yuyao ciqi [Porcelains excavated from Ming dynasty imperial kilns in Jingdezhen] (pp. 26-32) Beijing, China: Cultural Relics Press.    
Meng, Chao, Ling, Tao, Ma, Tian-Yi, Wang, Hui, Hu, Zhenpeng, Zhou, Yue, Mao, Jing, Du, Xi-Wen, Jaroniec, Mietek and Qiao, Shi-Zhang (2017) Atomically and electronically coupled Pt and CoO hybrid nanocatalysts for enhanced electrocatalytic performance. Advanced Materials, 29 9: . doi:10.1002/adma.201604607     55 Cited 63 times in Scopus63 0
Huang, Yang, Lin, Jing, Bando, Yoshio, Tang, Chengchun, Zhi, Chunyi, Shi, Youguo, Takayama-Muromachi, Eliji and Golberg, Dmitri (2010) BN nanotubes coated with uniformly distributed Fe3O4 nanoparticles: novel magneto-operable nanocomposites. Journal of Materials Chemistry, 20 5: 1007-1011. doi:10.1039/b916971g     33 Cited 39 times in Scopus39 0
Ma, Dongge, Hu, Yufeng, Zhang, Yanguang, Wang, Lixiang, Jing, Xiabing, Wang, Fosong, Lupton, J. M., Samuel, I. D. W., Lo, Shi-Chun and Burn, P. L. (2003). Bright electroluminescence from a new conjugated dendrimer. In: C.Q. Wu, Y. Cao, X. Sun and D.B. Zhu, Synthetic Metals: Proceedings of the International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals. International Conference on Science and Technology of Synthetic Metals, Shanghai, China, (1125-1126). 29 June - 5 July 2002. doi:10.1016/S0379-6779(02)00954-2     12 Cited 12 times in Scopus12 3
Song, Ji-Peng, Yin, Peng-Fei, Mao, Jing, Qiao, Shi-Zhang and Du, Xi-Wen (2017) Catalytically active and chemically inert CdIn2S4 coating on a CdS photoanode for efficient and stable water splitting. Nanoscale, 9 19: 6296-6301. doi:10.1039/c7nr01170a     9 Cited 9 times in Scopus9 1
Powell, John, Shi, Jing, Smith, Tom and Whaley, Robert (2009) Common divisors, payout persistence, and return predictability. International Review of Finance, 9 4: 335-357. doi:10.1111/j.1468-2443.2009.01095.x   1 0
Yang, Yu Rong, Sun,Tao, Li, Zhengzhi, Zhang, Jianzhong, Teng, Jing, Liu, Xongzhou, Liu, Ruiqi, Jones, Malcolm K., Wang, Yunhai, Wen, Hao, Feng, Xiaohui, Zhao, Qin, Zhao,Yumin, Shi, Dazhong, Bartholomot, Brigitte, Zhao, Rui, Vuitton, Dominique A, Pleydell, David, Giraudoux, Patrick, Ito, Akira, Danson, Mark F, Boufana, Belchis, Craig, Philip S, Williams, Gail M and McManus, Donald P (2006) Community surveys and risk factor analysis of human alveolar and cystic echinococcasis in Ningxia Hui Autonomous Region, China. Bulletin of The World Health Organization, 84 9: 714-721. doi:10.2471/BLT.05.025718     58 Cited 75 times in Scopus75 0
Ling, Tao, Song, Jun-Guo, Chen, Xue-Yan, Yang, Jing, Qiao, Shi-Zhang and Du, Xi-Wen (2013) Comparison of ZnO and TiO2 nanowires for photoanode of dye-sensitized solar cells. Journal of Alloys and Compounds, 546 307-313. doi:10.1016/j.jallcom.2012.08.030     29 Cited 32 times in Scopus32 0
Shi, Yin, Tan, Shi-Hao, Ng, Shukie, Zhou, Jing, Yang, Na-Di, Khoo, Gi-Bang, McMahon, Kerrie-Ann, Parton, Robert G., Hill, Michelle, del Pozo, Miguel A., Kim, You-Sun and Shen, Han-Ming (2015) Critical role of CAV1/caveolin-1 in cell stress responses in human breast cancer cells via modulation of lysosomal function and autophagy. Autophagy, 11 5: 769-784. doi:10.1080/15548627.2015.1034411     23 Cited 24 times in Scopus24 2
Li, Jing, Liu, Lu, Yang, Dong, Liu, Wei-li, Shen, Zhi-Qiang, Qu, Hong-mei, Qiu, Zhi-Gang, Hou, Ai-ming, Wang, Da-Ning, Ding, Chen-shi, Li, Jun-Wen, Guo, Jian-hua and Jin, Min (2017) Culture-dependent enumeration methods failed to simultaneously detect disinfectant-injured and genetically modified Escherichia coli in drinking water. Environmental Science Processes & Impacts, 19 5: 720-726. doi:10.1039/c6em00625f     0 0 0
Chen, Huili, Wu, Yufang, Yang, Guangming, Shi, Jing, Zhou, Wei, Bai, Jianping, Li, Si-Dian and Shao, Zongping (2018) Direct power generation from low concentration coal-bed gas by a catalyst-modified solid oxide fuel cell. ChemElectroChem, 5 11: 1459-1466. doi:10.1002/celc.201800254     0 0 1
Chan, Kam Fong, Powell, John G., Shi, Jing and Smith, Tom (2018) Dividend persistence and dividend behaviour. Accounting and Finance, 58 1: 127-147. doi:10.1111/acfi.12208     1 Cited 2 times in Scopus2 0
Wang, Jing-Jing, Ling, Tao, Qiao, Shi-Zhang and Du, Xi-Wen (2014) Double open-circuit voltage of three-dimensional ZnO/CdTe solar cells by a balancing depletion layer. ACS Applied Materials and Interfaces, 6 16: 14718-14723. doi:10.1021/am5041219     11 Cited 11 times in Scopus11 0
Zhang, Ping, Qian, Guangren, Xu, Zhi Ping, Shi, Huisheng, Ruan, Xiuxiu, Yang, Jing and Frost, Ray L. (2012) Effective adsorption of sodium dodecylsulfate (SDS) by hydrocalumite (CaAl-LDH-Cl) induced by self-dissolution and re-precipitation mechanism. Journal of Colloid and Interface Science, 367 1: 264-271. doi:10.1016/j.jcis.2011.10.036     42 Cited 46 times in Scopus46 0
Hoang, Philip, Powell, John G . and Shi, Jing (1999) Endowment warrant valuation. The Journal of Derivatives, 7 1: 1-13. doi:10.3905/jod.1999.319108     Cited 2 times in Scopus2 0
Yin, Peng-Fei, Wang, Jing-Jing, Zhou, Yu-Zhu, Mao, Jing, Qin, Wen-Jing, Qiao, Shi-Zhang, Ling, Tao and Du, Xi-Wen (2016) Engineering hollow electrodes for hybrid solar cells for efficient light harvesting and carrier collection. Journal of Materials Chemistry A, 4 44: 17260-17266. doi:10.1039/c6ta07547a     2 Cited 2 times in Scopus2 0
Ling, Tao, Yan, Dong-Yang, Jiao, Yan, Wang, Hui, Zheng, Yao, Zheng, Xueli, Mao, Jing, Du, Xi-Wen, Hu, Zhenpeng, Jaroniec, Mietek and Qiao, Shi-Zhang (2016) Engineering surface atomic structure of single-crystal cobalt (II) oxide nanorods for superior electrocatalysis. Nature Communications, 7 . doi:10.1038/ncomms12876     137 Cited 142 times in Scopus142 1
Kuang, Pan-Yong, Ran, Jing-Run, Liu, Zhao-Qing, Wang, Hong-Juan, Li, Nan, Su, Yu-Zhi, Jin, Yong-Gang and Qiao, Shi-Zhang (2015) Enhanced Photoelectrocatalytic Activity of BiOI Nanoplate-Zinc Oxide Nanorod p-n Heterojunction. Chemistry - A European Journal, 21 43: 15360-15368. doi:10.1002/chem.201501183     55 Cited 63 times in Scopus63 0
Shi, Yi, Li, Yingrui, Zhang, Dingding, Zhang, Hao, Li, Yuanfeng, Lu, Fang, Liu, Xiaoqi, He, Fei, Gong, Bo, Cai, Li, Li, Ruiqiang, Liao, Shihuang, Ma, Shi, Lin, He, Cheng, Jing, Zheng, Hancheng, Shan, Ying, Chen, Bin, Hu, Jianbin, Jin, Xin, Zhao, Peiquan, Chen, Yiye, Zhang, Yong, Lin, Ying, Li, Xi, Fan, Yingchuan, Yang, Huanming, Wang, Jun and Yang, Zhenglin (2011) Exome sequencing identifies ZNF644 mutations in high myopia. PLoS Genetics, 7 6: . doi:10.1371/journal.pgen.1002084     101 Cited 118 times in Scopus118 4
He, Zhong, Chen, Xiaoyan, Huang, Wei, Pan, Rulu and Shi, Jing (2016) External finance and dividend policy: a twist by financial constraints. Accounting and Finance, 56 4: 935-959. doi:10.1111/acfi.12245     1 Cited 1 times in Scopus1 0
Shi, Fengjun, Lin, Jing, Huang, Yang, Zhang, Jun and Tang, Chengchun (2009) Fabrication and photoluminescence properties of silicon nanowires with thin surface oxide layers. Materials Chemistry and Physics, 118 1: 125-128. doi:10.1016/j.matchemphys.2009.07.015     6 Cited 7 times in Scopus7 0
Lin, Jing, Huang, Yang, Zhang, Jun, Shi, Fengjun, Wei, Siyi, Gao, Jianming, Huang, Zhixin, Ding, Xiaoxia and Tang, Chengcun (2008) Fabrication of BN nanosheets-coated SrAl2O4:Eu2+ as a new water-resistant phosphor by a one-pot method. Materials Chemistry and Physics, 108 2-3: 440-444. doi:10.1016/j.matchemphys.2007.10.031     15 Cited 18 times in Scopus18 0
Lin, Jing, Huang, Yang, Tang, Chengchun, Bando, Yoshio, Shi, Youguo, Takayama-Muromachi, Eiji and Golberg, Dmitri (2009) Ferromagnetic Fe@CaS Nanopeapods with Protecting BN Tubular Sheaths. Journal of Physical Chemistry C, 113 33: 14818-14822. doi:10.1021/jp905388z     6 Cited 6 times in Scopus6 0
Wei, Dong-Dong, Shi, Sui-Xing, Zhou, Chen, Zhang, Xu-Tao, Chen, Ping-Ping, Xie, Jing-Tao, Tian, Feng and Zou, Jin (2017) Formation of GaAs/GaSb core-shell heterostructured nanowires grown by molecular-beam epitaxy. Crystals, 7 4: 94. doi:10.3390/cryst7040094     0 0 1
Wu, Wen-Tian, Liu, Hui, Dong, Chao, Zheng, Wen-Jing, Han, Li-Li, Li, Lan, Qiao, Shi-Zhang, Yang, Jing and Du, Xi-Wen (2015) Gain high-quality colloidal quantum dots directly from natural minerals. Langmuir, 31 8: 2251-2255. doi:10.1021/la5044415     5 Cited 4 times in Scopus4 0
Simino, Jeannette, Shi, Gang, Bis, Joshua C., Chasman, Daniel I., Ehret, Georg B., Gu, Xiangjun, Guo, Xiuqing, Hwang, Shih-Jen, Sijbrands, Eric, Smith, Albert V., Verwoert, Germaine C., Bragg-Gresham, Jennifer L., Cadby, Gemma, Chen, Peng, Cheng, Ching-Yu, Corre, Tanguy, De Boer, Rudolf A., Goel, Anuj, Johnson, Toby, Khor, Chiea-Chuen, Lluís-Ganella, Carla, Luan, Jian'An, Lyytikäinen, Leo-Pekka, Nolte, Ilja M., Sim, Xueling, Sõber, Siim, Van Der Most, Peter J., Verweij, Niek, Zhao, Jing Hua, Amin, Najaf, Boerwinkle, Eric, Bouchard, Claude, Dehghan, Abbas, Eiriksdottir, Gudny, Elosua, Roberto, Franco, Oscar H., Gieger, Christian, Harris, Tamara B., Hercberg, Serge, Hofman, Albert, James, Alan L., Johnson, Andrew D., Kähönen, Mika, Khaw, Kay-Tee, Kutalik, Zoltan, Larson, Martin G., Launer, Lenore J., Li, Guo, Liu, Jianjun, Liu, Kiang, Morrison, Alanna C., Navis, Gerjan, Ong, Rick Twee-Hee, Papanicolau, George J., Penninx, Brenda W., Psaty, Bruce M., Raffel, Leslie J., Raitakari, Olli T., Rice, Kenneth, Rivadeneira, Fernando, Rose, Lynda M., Sanna, Serena, Scott, Robert A., Siscovick, David S., Stolk, Ronald P., Uitterlinden, Andre G., Vaidya, Dhananjay, Van Der Klauw, Melanie M., Vasan, Ramachandran S., Vithana, Eranga Nishanthie, Völker, Uwe, Völzke, Henry, Watkins, Hugh, Young, Terri L., Aung, Tin, Bochud, Murielle, Farrall, Martin, Hartman, Catharina A., Laan, Maris, Lakatta, Edward G., Lehtimäki, Terho, Loos, Ruth J.F., Lucas, Gavin, Meneton, Pierre, Palmer, Lyle J., Rettig, Rainer, Snieder, Harold, Tai, E. Shyong, Teo, Yik-Ying, Van Der Harst, Pim, Wareham, Nicholas J., Wijmenga, Cisca, Wong, Tien Yin, Fornage, Myriam, Gudnason, Vilmundur, Levy, Daniel, Palmas, Walter, Ridker, Paul M., Rotter, Jerome I., Van Duijn, Cornelia M., Witteman, Jacqueline C.M., Chakravarti, Aravinda and Rao, Dabeeru C. (2014) Gene-age interactions in blood pressure regulation: A large-scale investigation with the CHARGE, global BPgen, and ICBP consortia. American Journal of Human Genetics, 95 1: 24-38. doi:10.1016/j.ajhg.2014.05.010     Cited 45 times in Scopus45 10
Koettgen, Anna, Albrecht, Eva, Teumer, Alexander, Vitart, Veronique, Krumsiek, Jan, Hundertmark, Claudia, Pistis, Giorgio, Ruggiero, Daniela, O'Seaghdha, Conall M., Haller, Toomas, Yang, Qiong, Tanaka, Toshiko, Johnson, Andrew D., Kutalik, Zoltan, Smith, Albert V., Shi, Julia, Struchalin, Maksim, Middelberg, Rita P. S., Brown, Morris J., Gaffo, Angelo L., Pirastu, Nicola, Li, Guo, Hayward, Caroline, Zemunik, Tatijana, Huffman, Jennifer, Yengo, Loic, Zhao, Jing Hua, Demirkan, Ayse, Feitosa, Mary F., Liu, Xuan, Malerba, Giovanni, Lopez, Lorna M., van der Harst, Pim, Li, Xinzhong, Kleber, Marcus E., Hicks, Andrew A., Nolte, Ilja M., Johansson, Asa, Murgia, Federico, Wild, Sarah H., Bakker, Stephan J. L., Peden, John F., Dehghan, Abbas, Steri, Maristella, Tenesa, Albert, Lagou, Vasiliki, Salo, Perttu, Mangino, Massimo, Rose, Lynda M., Lehtimaki, Terho, Woodward, Owen M., Okada, Yukinori, Tin, Adrienne, Mueller, Christian, Oldmeadow, Christopher, Putku, Margus, Czamara, Darina, Kraft, Peter, Frogheri, Laura, Thun, Gian Andri, Grotevendt, Anne, Gislason, Gauti Kjartan, Harris, Tamara B., Launer, Lenore J., McArdle, Patrick, Shuldiner, Alan R., Boerwinkle, Eric, Coresh, Josef, Schmidt, Helena, Schallert, Michael, Martin, Nicholas G., Montgomery, Grant W., Kubo, Michiaki, Nakamura, Yusuke, Tanaka, Toshihiro, Munroe, Patricia B., Samani, Nilesh J., Jacobs, David R., Jr., Liu, Kiang, D'Adamo, Pio, Ulivi, Sheila, Rotter, Jerome I., Psaty, Bruce M., Vollenweider, Peter, Waeber, Gerard, Campbell, Susan, Devuyst, Olivier, Navarro, Pau, Kolcic, Ivana, Hastie, Nicholas, Balkau, Beverley, Froguel, Philippe, Esko, Tonu, Salumets, Andres, Khaw, Kay Tee, Langenberg, Claudia, Wareham, Nicholas J., Isaacs, Aaron, Kraja, Aldi, Zhang, Qunyuan, Wild, Philipp S., Scott, Rodney J., Holliday, Elizabeth G., Org, Elin, Viigimaa, Margus, Bandinelli, Stefania, Metter, Jeffrey E., Lupo, Antonio, Trabetti, Elisabetta, Sorice, Rossella, Doering, Angela, Lattka, Eva, Strauch, Konstantin, Theis, Fabian, Waldenberger, Melanie, Wichmann, H-Erich, Davies, Gail, Gow, Alan J., Bruinenberg, Marcel, Stolk, Ronald P., Kooner, Jaspal S., Zhang, Weihua, Winkelmann, Bernhard R., Boehm, Bernhard O., Lucae, Susanne, Penninx, Brenda W., Smit, Johannes H., Curhan, Gary, Mudgal, Poorva, Plenge, Robert M., Portas, Laura, Persico, Ivana, Kirin, Mirna, Wilson, James F., Leach, Irene Mateo, van Gilst, Wiek H., Goel, Anuj, Ongen, Halit, Hofman, Albert, Rivadeneira, Fernando, Uitterlinden, Andre G., Imboden, Medea, von Eckardstein, Arnold, Cucca, Francesco, Nagaraja, Ramaiah, Piras, Maria Grazia, Nauck, Matthias, Schurmann, Claudia, Budde, Kathrin, Ernst, Florian, Farrington, Susan M., Theodoratou, Evropi, Prokopenko, Inga, Stumvoll, Michael, Jula, Antti, Perola, Markus, Salomaa, Veikko, Shin, So-Youn, Spector, Tim D., Sala, Cinzia, Ridker, Paul M., Kaehoenen, Mika, Viikari, Jorma, Hengstenberg, Christian, Nelson, Christopher P., Meschia, James F., Nalls, Michael A., Sharma, Pankaj, Singleton, Andrew B., Kamatani, Naoyuki, Zeller, Tanja, Burnier, Michel, Attia, John, Laan, Maris, Klopp, Norman, Hillege, Hans L., Kloiber, Stefan, Choi, Hyon, Pirastu, Mario, Tore, Silvia, Probst-Hensch, Nicole M., Voelzke, Henry, Gudnason, Vilmundur, Parsa, Afshin, Schmidt, Reinhold, Whitfield, John B., Fornage, Myriam, Gasparini, Paolo, Siscovick, David S., Polasek, Ozren, Campbell, Harry, Rudan, Igor, Bouatia-Naji, Nabila, Metspalu, Andres, Loos, Ruth J. F., van Duijn, Cornelia M., Borecki, Ingrid B., Ferrucci, Luigi, Gambaro, Giovanni, Deary, Ian J., Wolffenbuttel, Bruce H. R., Chambers, John C., Maerz, Winfried, Pramstaller, Peter P., Snieder, Harold, Gyllensten, Ulf, Wright, Alan F., Navis, Gerjan, Watkins, Hugh, Witteman, Jacqueline C. M., Sanna, Serena, Schipf, Sabine, Dunlop, Malcolm G., Toenjes, Anke, Ripatti, Samuli, Soranzo, Nicole, Toniolo, Daniela, Chasman, Daniel I., Raitakari, Olli, Kao, W. H. Linda, Ciullo, Marina, Fox, Caroline S., Caulfield, Mark, Bochud, Murielle and Gieger, Christian (2013) Genome-wide association analyses identify 18 new loci associated with serum urate concentrations. Nature Genetics, 45 2: 145-154. doi:10.1038/ng.2500     281 Cited 281 times in Scopus281 45
Wain, Louise V, Verwoert, Germaine C, O’reilly, Paul F, Shi, Gang, Johnson, Toby, Johnson, Andrew D, Bochud, Murielle, Rice, Kenneth M, Henneman, Peter, Smith, Albert V, Ehret, Georg B, Amin, Najaf, Larson, Martin G, Mooser, Vincent, Hadley, David, Dörr, Marcus, Bis, Joshua C, Aspelund, Thor, Esko, Tõnu, Janssens, A Cecile JW, Zhao, Jing Hua, Heath, Simon, Laan, Maris, Fu, Jingyuan, Pistis, Giorgio, Luan, Jian’An, Arora, Pankaj, Lucas, Gavin, Pirastu, Nicola, Pichler, Irene, Jackson, Anne U, Webster, Rebecca J, Zhang, Feng, Peden, John F, Schmidt, Helena, Tanaka, Toshiko, Campbell, Harry, Igl, Wilmar, Milaneschi, Yuri, Hotteng, Jouke-Jan, Vitart, Veronique, Chasman, Daniel I, Trompet, Stella, Bragg-Gresham, Jennifer L, Alizadeh, Behrooz Z, Chambers, John C, Guo, Xiuqing, Lehtimäki, Terho, Kühnel, Brigitte, Lopez, Lorna M, Polašek, Ozren, Boban, Mladen, Nelson, Christopher P, Morrison, Alanna C, Pihur, Vasyl, Ganesh, Santhi K, Hofman, Albert, Kundu, Suman, Mattace-Raso, Francesco US, Rivadeneira, Fernando, Sijbrands, Eric JG, Uitterlinden, Andre G, Hwang, Shih-Jen, Vasan, Ramachandran S, Wang, Thomas J, Bergmann, Sven, Vollenweider, Peter, Waeber, Gérard, Laitinen, Jaana, Pouta, Anneli, Zitting, Paavo, McArdle, Wendy L, Kroemer, Heyo K, Völker, Uwe, Völzke, Henry, Glazer, Nicole L, Taylor, Kent D, Harris, Tamara B, Alavere, Helene, Haller, Toomas, Keis, Aime, Tammesoo, Mari-Liis, Aulchenko, Yurii, Barroso, Inês, Khaw, Kay-Tee, Galan, Pilar, Hercberg, Serge, Lathrop, Mark, Eyheramendy, Susana, Org, Elin, Sõber, Siim, Lu, Xiaowen, Nolte, Ilja M, Penninx, Brenda W, Corre, Tanguy, Masciullo, Corrado, Sala, Cinzia, Groop, Leif, Voight, Benjamin F, Melander, Olle, O’donnell, Christopher J, Salomaa, Veikko, D’adamo, Adamo Pio, Fabretto, Antonella, Faletra, Flavio, Ulivi, Sheila, Greco, M Fabiola Del, Facheris, Maurizio, Collins, Francis S, Bergman, Richard N, Beilby, John P, Hung, Joseph, Musk, A William, Mangino, Massimo, Shin, So-Youn, Soranzo, Nicole, Watkins, Hugh, Goel, Anuj, Hamsten, Anders, Gider, Pierre, Loitfelder, Marisa, Zeginigg, Marion, Hernandez, Dena, Najjar, Samer S, Navarro, Pau, Wild, Sarah H, Corsi, Anna Maria, Singleton, Andrew, Geus, Eco JC de, Willemsen, Gonneke, Parker, Alex N, Rose, Lynda M, Buckley, Brendan, Stott, David, Orru, Marco, Uda, Manuela, Study, Lifelines Cohort, van der Klauw, Melanie M, Zhang, Weihua, Li, Xinzhong, Scott, James, Chen, Yii-Der Ida, Burke, Gregory L, Kähönen, Mika, Viikari, Jorma, Döring, Angela, Meitinger, Thomas, Davies, Gail, Starr, John M, Emilsson, Valur, Plump, Andrew, Lindeman, Jan H, Hoen, Peter AC ’T, König, Inke R, Felix, Janine F, Clarke, Robert, Hopewell, Jemma C, Ongen, Halit, Breteler, Monique, Debette, Stéphanie, Destefano, Anita L, Fornage, Myriam, Mitchell, Gary F, Smith, Nicholas L, Holm, Hilma, Stefansson, Kari, Thorleifsson, Gudmar, Thorsteinsdottir, Unnur, Samani, Nilesh J, Preuss, Michael, Rudan, Igor, Hayward, Caroline, Deary, Ian J, Wichmann, H-Erich, Raitakari, Olli T, Palmas, Walter, Kooner, Jaspal S, Stolk, Ronald P, Jukema, J Wouter, Wright, Alan F, Boomsma, Dorret I, Bandinelli, Stefania, Gyllensten, Ulf B, Wilson, James F, Ferrucci, Luigi, Schmidt, Reinhold, Farrall, Martin, Spector, Tim D, Palmer, Lyle J, Tuomilehto, Jaakko, Pfeufer, Arne, Gasparini, Paolo, Siscovick, David, Altshuler, David, Loos, Ruth JF, Toniolo, Daniela, Snieder, Harold, Gieger, Christian, Meneton, Pierre, Wareham, Nicholas J, Oostra, Ben A, Metspalu, Andres, Launer, Lenore, Rettig, Rainer, Strachan, David P, Beckmann, Jacques S, Witteman, Jacqueline CM, Erdmann, Jeanette, Dijk, Ko Willems van, Boerwinkle, Eric, Boehnke, Michael, Ridker, Paul M, Jarvelin, Marjo-Riitta, Chakravarti, Aravinda, Abecasis, Goncalo R, Gudnason, Vilmundur, Newton-Cheh, Christopher, Levy, Daniel, Munroe, Patricia B, Psaty, Bruce M, Caulfield, Mark J, Rao, Dabeeru C, Tobin, Martin D, Elliott, Paul and Duijn, Cornelia M van (2011) Genome-wide association study identifies six new loci influencing pulse pressure and mean arterial pressure. Nature Genetics, 43 10: 1005-1012. doi:10.1038/ng.922     238 Cited 260 times in Scopus260 5
Zhang, Ling, Zhou, Yong, Cheng, Caixia, Cui, Heyang, Cheng, Le, Kong, Pengzhou, Wang, Jiaqian, Li, Yin, Chen, Wenliang, Song, Bin, Wang, Fang, Jia, Zhiwu, Li, Lin, Li, Yaoping, Yang, Bin, Liu, Jing, Shi, Ruyi, Bi, Yanghui, Zhang, Yanyan, Wang, Juan, Zhao, Zhenxiang, Hu, Xiaoling, Yang, Jie, Li, Hongyi, Gao, Zhibo, Chen, Gang, Huang, Xuanlin, Yang, Xukui, Wan, Shengqing, Chen, Chao, Li, Bin, Tan, Yongkai, Chen, Longyun, He, Minghui, Xie, Sha, Li, Xiangchun, Zhuang, Xuehan, Wang, Mengyao, Xia, Zhi, Luo, Longhai, Ma, Jie, Dong, Bing, Zhao, Jiuzhou, Song, Yongmei, Ou, Yunwei, Li, Enming, Xu, Liyan, Wang, Jinfen, Xi, Yanfeng, Li, Guodong, Xu, Enwei, Liang, Jianfang, Yang, Xiaofeng, Guo, Jiansheng, Chen, Xing, Zhang, Yanbo, Li, Qingshan, Liu, Lixin, Li, Yingrui, Zhang, Xiuqing, Yang, Huanming, Lin, Dongxin, Cheng, Xiaolong, Guo, Yongjun, Wang, Jun, Zhan, Qimin and Cui, Yongping (2015) Genomic analyses reveal mutational signatures and frequently altered genes in esophageal squamous cell carcinoma. American Journal of Human Genetics, 96 4: 597-611. doi:10.1016/j.ajhg.2015.02.017     93 Cited 97 times in Scopus97 13
Li, Chunliang, Yu, Hongyao, Ma, Yu, Shi, Guilai, Jiang, Jing, Gu, Junjie, Yang, Ying, Jin, Shibo, Wei, Zhe, Jiang, Hua, Li, Jinsong and Jin, Ying (2009) Germline-Competent Mouse-Induced Pluripotent Stem Cell Lines Generated on Human Fibroblasts without Exogenous Leukemia Inhibitory Factor. Plos One, 4 8: . doi:10.1371/journal.pone.0006724     25
Li, Wei, Yan, Meng-Han, Liu, Ying, Liu, Zhi, Wang, Zi, Chen, Chen, Zhang, Jing and Sun, Yin-Shi (2016) Ginsenoside Rg5 ameliorates cisplatin-induced nephrotoxicity in mice through inhibition of inflammation, oxidative stress, and apoptosis. Nutrients, 8 9: 566. doi:10.3390/nu8090566     13 Cited 25 times in Scopus25 1
Wang, Xiumei, Sun, Wenjing, Bai, Jing, Ma, Linlin, Yu, Yang, Geng, Jingshu, Qi, Jiping, Shi, Zhongcheng and Fu, Songbin (2009) Growth inhibition induced by transforming growth factor-β1 in human oral squamous cell carcinoma. Molecular Biology Reports, 36 5: 861-869. doi:10.1007/s11033-008-9256-x     24 Cited 26 times in Scopus26 0
Yao, Zhenjiang, Peng, Yang, Chen, Xiaofeng, Bi, Jiaqi, Li, Ling, Ye, Xiaohua and Shi, Jing (2015) Healthcare associated infections of methicillin-resistant Staphylococcus aureus: a case-control-control study. PLoS One, 10 10: 1-9. doi:10.1371/journal.pone.0140604     3 Cited 7 times in Scopus7 2
Li, Fa-tang, Wang, Qing, Ran, Jingrun, Hao, Ying-juan, Wang, Xiao-jing, Zhao, Dishun and Qiao, Shi Zhang (2015) Ionic liquid self-combustion synthesis of BiOBr/Bi24O31Br10 heterojunctions with exceptional visible-light photocatalytic performances. Nanoscale, 7 3: 1116-1126. doi:10.1039/c4nr05451b     87 Cited 92 times in Scopus92 0
Chen, Xue-Min, Mao, Jing, Zhou, Yu-Zhu, Yang, Jing, Du, Xi-Wen and Qiao, Shi-Zhang (2016) Laser-driven absorption/desorption of catalysts for producing nanowire arrays in solution. Journal of Materials Chemistry A, 4 2: 379-383. doi:10.1039/c5ta09325b     3 Cited 3 times in Scopus3 0
Li, Zhe, Dong, Cun-Ku, Yang, Jing, Qiao, Shi-Zhang and Du, Xi-Wen (2016) Laser synthesis of clean mesocrystal of cupric oxide for efficient gas sensing. Journal of Materials Chemistry A, 4 7: 2699-2704. doi:10.1039/c5ta08988c     9 Cited 9 times in Scopus9 0
Dong, Chao, Liu, Zi-Wei, Liu, Jie-Yu, Wang, Wei-Chao, Cui, Lan, Luo, Rui-Chun, Guo, Hui-Long, Zheng, Xue-Li, Qiao, Shi-Zhang, Du, Xi-Wen and Yang, Jing (2017) Modest oxygen-defective amorphous manganese-based nanoparticle mullite with superior overall electrocatalytic performance for oxygen reduction reaction. Small, 13 16: 1603903. doi:10.1002/smll.201603903     10 Cited 11 times in Scopus11 0
Zhao, Ling-Ling, Gao, Zhi-Ming, Liu, Hui, Yang, Jing, Qiao, Shi-Zhang and Du, Xi-Wen (2013) Modify the morphology of colloidal Ag2Se nanostructures by laser irradiation. CrystEngComm, 15 9: 1685-1688. doi:10.1039/c3ce26899c     3 Cited 3 times in Scopus3 1
Peng, Yang, Bi, Jiaqi, Shi, Jing, Li, Ying, Ye, Xiaohua, Chen, Xiaofeng and Yao, Zhenjiang (2014) Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa infections pose growing threat to health care-associated infection control in the hospitals of Southern China: a case-control surveillance study. American Journal of Infection Control, 42 12: 1308-1311. doi:10.1016/j.ajic.2014.08.006     6 Cited 8 times in Scopus8 1
Powell, John G., Shi, Jing, Smith, Tom and Whaley, Robert E. (2009) Political regimes, business cycles, seasonalities, and returns. Journal of Banking and Finance, 33 6: 1112-1128. doi:10.1016/j.jbankfin.2008.12.009   2 10 Cited 10 times in Scopus10 0
Li, Xiang, Liu, Hui, Yang, Jing, Qiao, Shi-Zhang and Du, Xi-Wen (2014) Pure gold nanocages by galvanic replacement reaction of magnesium nanoparticles. RSC Advances, 4 3: 1185-1188. doi:10.1039/c3ra45995k     8 Cited 8 times in Scopus8 0
Wang, Yun-Kun, Sheng, Guo-Ping, Ni, Bing-Jie, Li, Wen-Wei, Zeng, Raymond J., Wang, Yun-Qi, Shi, Bing-Jing and Yu, Han-Qing (2013) Simultaneous carbon and nitrogen removals in membrane bioreactor with mesh filter: an experimental and modeling approach. Chemical Engineering Science, 95 78-84. doi:10.1016/j.ces.2013.03.025     7 Cited 7 times in Scopus7 0
Xu, Huaqiu, Zhang, Shuzhen, He, Wen, Zhang, Xudong, Yang, Guihua, Zhang, Jing, Shi, Xiaoyuan and Wang, Lianzhou (2016) SiO2-carbon nanocomposite anodes with a 3D interconnected network and porous structure from bamboo leaves. RSC Advances, 6 3: 1930-1937. doi:10.1039/c5ra19961a     7 Cited 8 times in Scopus8 0
Han, Li-Li, Kulinich, Sergei A., Zhang, Yang-Yang, Zou, Jin, Liu, Hui, Wang, Wei-Hua, Liu, Hui, Li, Hao-Bo, Yang, Jing, Xin, Huolin L., Qiao, Shi-Zhang and Du, Xi-Wen (2015) Synergistic synthesis of quasi-monocrystal CdS nanoboxes with high-energy facets. Journal of Materials Chemistry A, 3 46: 23106-23112. doi:10.1039/c5ta05472a     2 Cited 2 times in Scopus2 0

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »