Browse by all authors Browse By Author/Contributor/Editor Name - Feng,+Yi

Browse Results (59 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
Zhu, Rong, Gray, Darren J., Thrift, Aaron P., Williams, Gail M., Zhang, Yi, Qiu, Dong-Chuan, Zheng, Feng, Li, Yue-Sheng, Guo, Jiagang, Zhu, Hong-Qing, Wu, Wei-Ping, Li, Robert S. and McManus, Donald P. (2011) A 5-year longitudinal study of schistosomiasis transmission in Shian village, the Anning River Valley, Sichuan Province, the Peoples' Republic of China. Parasites and Vectors, 4 1: 43.1-43.8. doi:10.1186/1756-3305-4-43     14 Cited 19 times in Scopus19 0
Soh, Feng-Yi, James, Melissa L., Hickey, Brigid E., Daly, Tiffany, Jeffery, Mark, See, Adrienne M. and Francis, Daniel P. (2015) Altered radiation fractionation schedules for clinically localised and locally advanced prostate cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015 1: . doi:10.1002/14651858.CD011462     Cited 3 times in Scopus3 2
Chen, Zhifeng, Xia, Ling, Liu, Feng, Wang, Qiuliang, Li, Yi, Zhu, Xuchen and Huang, Feng (2017) An improved non-Cartesian partially parallel imaging by exploiting artificial sparsity. Magnetic Resonance in Medicine, 78 1: 271-279. doi:10.1002/mrm.26360     3 Cited 4 times in Scopus4 1
Niu, Chaoqun, Zhu, Xuchen, Wang, Qiuliang, Li, Yi, Tang, Fangfang and Liu, Feng (2019) A novel design method of independent zonal superconducting shim coil. IEEE Transactions on Applied Superconductivity, 29 1: 1-8. doi:10.1109/tasc.2018.2849977     0 0
Hatakeyama, Hiroto, Wu, Sherry Y., Mangala, Lingegowda S., Lopez-Berestein, Gabriel and Sood, Anil K. (2016). Assessment of in Vivo siRNA delivery in cancer mouse models. In Yi Feng and Lin Zhang (Ed.), Long non-coding RNAs: methods and protocols (pp. 189-197) Totowa, NJ USA: Humana Press. doi:10.1007/978-1-4939-3378-5_15     3 Cited 4 times in Scopus4 1
Zajaczkowski, Esmi L., Zhao, Qiong-Yi, Zhang, Zong Hong, Li, Xiang, Wei, Wei, Marshall, Paul R., Leighton, Laura J., Nainar, Sarah, Feng, Chao, Spitale, Robert C. and Bredy, Timothy W. (2018) Bioorthogonal metabolic labeling of nascent RNA in neurons improves the sensitivity of transcriptome-wide profiling. ACS Chemical Neuroscience, 9 7: 1858-1865. doi:10.1021/acschemneuro.8b00197     0 0 7
Tao, Lin, Amanguli, A., Li, Feng, Wang, Ying Hong, Yang, Lan, Mohemaiti, Meiliguli, Zhao, Jin, Zou, Xiao Guang, Saimaiti, Abudukeyoumu, Abudu, Mirensha, Maimaiti, Mikairemu, Chen, Shi Yan, Abudukelimu, Ruxianguli, Maimaiti, Ayinuer, Li, Shu Gang, Zhang, Wei, Aizimu, Ayinuer, Yang, An Qiang, Wang, Ju, Pang, Li Juan, Cao, Yu Guang, Gu, Wen Yi and Zhang, Wen Jie (2018) Cervical Screening by Pap Test and Visual Inspection Enabling Same-Day Biopsy in Low-Resource, High-Risk Communities. Obstetrics and gynecology, 132 6: 1421-1429. doi:10.1097/AOG.0000000000002973     0 0 12
Wei, Xun, Xu, Yi-Gang, Luo, Zhen-Yu, Zhao, Jian-Xin and Feng, Yue-Xing (2015) Composition of the Tarim mantle plume: constraints from clinopyroxene antecrysts in the early Permian Xiaohaizi dykes, NW China. Lithos, 230 69-81. doi:10.1016/j.lithos.2015.05.010     12 Cited 12 times in Scopus12 0
Zhang, Longzhou, Fischer, Julia Melisande Theresa Agatha, Jia, Yi, Yan, Xuecheng, Xu, Wei, Wang, Xiyang, Chen, Jun, Yang, Dongjiang, Liu, Hongwei, Zhuang, Linzhou, Hankel, Marlies, Searles, Debra J., Huang, Keke, Feng, Shouhua, Brown, Christopher L. and Yao, Xiangdong (2018) Coordination of atomic Co–Pt coupling species at carbon defects as active sites for oxygen reduction reaction. Journal of the American Chemical Society, 140 34: 10757-10763. doi:10.1021/jacs.8b04647     3 0 1
Feng, Xiaojun, Li, Yi, Wang, Yanan, Li, Lingli, Little, Peter J., Xu, Suo-wen and Liu, Sheng (2018) Danhong Injection in cardiovascular and cerebrovascular diseases: cardiovascular actions, molecular mechanisms, and therapeutic potential. Pharmacological Research, . doi:10.1016/j.phrs.2018.11.006     0 1
Etheridge, Naomi, Chen, Yi-Feng and Schaller, G. Eric (2006) Dissecting the ethylene pathway of Arabidopsis. Briefings in Functional Genomics and Proteomics, 3 4: 372-381. doi:10.1093/bfgp/3.4.372     Cited 20 times in Scopus20 0
Yang, Wen-Li, Chen, Xi, Feng, Jun, Hao, Kun, Shi, Kang-Jie, Sun, Cheng-Yi, Yang, Zhan-Ying and Zhang, Yao-Zhong (2011) Domain wall partition function of the eight-vertex model with a non-diagonal reflecting end. Nuclear Physics B, 847 2: 367-386. doi:10.1016/j.nuclphysb.2011.01.029     7 Cited 8 times in Scopus8 1
Liang, Yuan B., Feng, Mei Y., Meng, Hai L., Fan, Su J., Wang, Xing, Xie, Li L., Yi, Peng, Tang, Xin, Wang, Ning L. and Thomas, Ravi (2014) Early efficacy and complications of releasable sutures for trabeculectomy in primary angle-closure glaucoma: a randomized clinical trial. Journal of Glaucoma, 23 3: 136-141. doi:10.1097/IJG.0b013e31826981c9     7 Cited 11 times in Scopus11 1
Feng, Yi, Wang, Kun, Yao, Jianfeng, Webley, Paul A., Smart, Simon and Wang, Huanting (2013) Effect of the addition of polyvinylpyrrolidone as a pore-former on microstructure and mechanical strength of porous alumina ceramics. Ceramics International, 39 7: 7551-7556. doi:10.1016/j.ceramint.2013.03.007     23 Cited 28 times in Scopus28 1
Sun, Qiang, Ma, Yi, Zhang, Lin, Zhao, Yu-Feng, Zang, Wei-Jin and Chen, Chen (2010) Effects of GH secretagogues on contractility and Ca2+ homeostasis of isolated adult rat ventricular myocytes. Endocrinology, 151 9: 4446-4454. doi:10.1210/en.2009-1432   1 21 Cited 21 times in Scopus21 0
Vinu, Madhan, Raja, Duraisamy Senthil, Jiang, Yue-Chun, Liu, Ting-Yu, Xie, Ya-Yun, Lin, Yi-Feng, Yang, Chun-Chuen, Lin, Chia-Her, Alshehrid, Saad M., Ahamad, Tansir, Salunkhe, Rahul R., Yusuke Yamauchi, Deng, Yu-Heng and Wu, Kevin C.-W. (2017) Effects of structural crystallinity and defects in microporous Al-MOF filled chitosan mixed matrix membranes for pervaporation of water/ethanol mixtures. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 83 143-151. doi:10.1016/j.jtice.2017.11.007     4 Cited 8 times in Scopus8
Chen, Gao-Feng, Ma, Tian Yi, Liu, Zhao-Qing, Li, Nan, Su, Yu-Zhi, Davey, Kenneth and Qiao, Shi-Zhang (2016) Efficient and stable bifunctional electrocatalysts Ni/NixMy (M = P, S) for overall water splitting. Advanced Functional Materials, 26 19: 3314-3323. doi:10.1002/adfm.201505626     273 Cited 282 times in Scopus282 0
Xia, Hong-Zhen, Du, Wei-Dong, Wu, Qiang, Chen, Gang, Zhou, Yuan, Tang, Xian-Fa, Tang, Hua-Yang, Liu, Yi, Yang, Feng, Ruan, Jian, Xu, Song, Zuo, Xian-Bo and Zhang, Xue-Jun (2011) E-selectin rs5361 and FCGR2A rs1801274 variants were associated with increased risk of gastric cancer in a Chinese population. Molecular Carcinogenesis, 51 8: 597-607. doi:10.1002/mc.20828     9 Cited 10 times in Scopus10 1
Chen, Yi-Feng, Etheridge, Naomi and Schaller, G. Eric (2005) Ethylene signal transduction. Annals of Botany, 95 6: 901-915. doi:10.1093/aob/mci100     244 Cited 264 times in Scopus264 0
Li, Zesong, Huang, Yi, Li, Honggang, Hu, Jingchu, Liu, Xiao, Jiang, Tao, Sun, Guangqing, Tang, Aifa, Sun, Xiaojuan, Qian, Weiping, Zeng, Yong, Xie, Jun, Zhao, Wei, Xu, Yu, He, Tingting, Dong, Chengliang, Liu, Qunlong, Mou, Lisha, Lu, Jingxiao, Lin, Zheguang, Wu, Song, Gao, Shengjie, Guo, Guangwu, Feng, Qiang, Li, Yingrui, Zhang, Xiuqing, Wang, Jun, Yang, Huanming, Wang, Jian, Xiong, Chengliang, Cai, Zhiming and Gui, Yaoting (2015) Excess of rare variants in genes that are key epigenetic regulators of spermatogenesis in the patients with non-obstructive azoospermia. Scientific Reports, 5 8785: . doi:10.1038/srep08785     15 Cited 18 times in Scopus18 5
Zhou, Yuan, Du, Wei-Dong, Wu, Qiang, Liu, Yi, Chen, Gang, Ruan, Jian, Xu, Song, Yang, Feng, Zhou, Fu-Sheng, Tang, Xian-Fa, Tang, Hua-Yang, Zuo, Xian-Bo, Zhang, Feng-Yu, Sun, Liang-Dan and Zhang, Xue-Jun (2012) EZH2 genetic variants affect risk of gastric cancer in the Chinese Han population. Molecular Carcinogenesis, n/a-n/a. doi:10.1002/mc.21871     9 Cited 15 times in Scopus15 0
Gui, Yaoting, Guo, Guangwu, Huang, Yi, Hu, Xueda, Tang, Aifa, Gao, Shengjie, Wu, Renhua, Chen, Chao, Li, Xianxin, Zhou, Liang, He, Minghui, Li, Zesong, Sun, Xiaojuan, Jia, Wenlong, Chen, Jinnong, Yang, Shangming, Zhou, Fangjian, Zhao, Xiaokun, Wan, Shengqing, Ye, Rui, Liang, Chaozhao, Liu, Zhisheng, Huang, Peide, Liu, Chunxiao, Jiang, Hui, Wang, Yong, Zheng, Hancheng, Sun, Liang, Liu, Xingwang, Jiang, Zhimao, Feng, Dafei, Chen, Jing, Wu, Song, Zou, Jing, Zhang, Zhongfu, Yang, Ruilin, Zhao, Jun, Xu, Congjie, Yin, Weihua, Guan, Zhichen, Ye, Jiongxian, Zhang, Hong, Li, Jingxiang, Kristiansen, Karsten, Nickerson, Michael L., Theodorescu, Dan, Li, Yingrui, Zhang, Xiuqing, Li, Songgang, Wang, Jian, Yang, Huanming, Wang, Jun and Cai, Zhiming (2011) Frequent mutations of chromatin remodeling genes in transitional cell carcinoma of the bladder. Nature Genetics, 43 9: 875-878. doi:10.1038/ng.907     417 Cited 434 times in Scopus434 25
Moayyeri, Alireza, Hsu, Yi-Hsiang, Karasik, David, Estrada, Karol, Xiao, Su-Mei, Nielson, Carrie, Srikanth, Priya, Giroux, Sylvie, Wilson, Scott G., Zheng, Hou-Feng, Smith, Albert V., Pye, Stephen R., Leo, Paul J., Teumer, Alexander, Hwang, Joo-Yeon, Ohlsson, Claes, McGuigan, Fiona, Minster, Ryan L., Hayward, Caroline, Olmos, Jose M., Lyytikainen, Leo-Pekka, Lewis, Joshua R., Swart, Karin M. A., Masi, Laura, Oldmeadow, Chris, Holliday, Elizabeth G., Cheng, Sulin, van Schoor, Natasja M., Harvey, Nicholas C., Kruk, Marcin, del Greco M, Fabiola, Igl, Wilmar, Trummer, Olivia, Grigoriou, Efi, Luben, Robert, Liu, Ching-Ti, Zhou, Yanhua, Oei, Ling, Medina-Gomez, Carolina, Zmuda, Joseph, Tranah, Greg, Brown, Suzanne J., Williams, Frances M., Soranzo, Nicole, Jakobsdottir, Johanna, Siggeirsdottir, Kristin, Holliday, Kate L., Hannemann, Anke, Go, Min Jin, Garcia, Melissa, Polasek, Ozren, Laaksonen, Marika, Zhu, Kun, Enneman, Anke W., McEvoy, Mark, Peel, Roseanne, Sham, Pak Chung, Jaworski, Maciej, Johansson, Asa, Hicks, Andrew A., Pludowski, Pawel, Scott, Rodney, Dhonukshe-Rutten, Rosalie A. M., van der Velde, Nathalie V., Kaohonen, Mika, Viikari, Jorma S., Sievaonen, Harri, Raitakari, Olli T., Gonzalez-Macias, Jesus, Hernandez, Jose L., Mellstrom, Dan, Ljunggren, Osten, Cho, Yoon Shin, Volker, Uwe, Nauck, Matthias, Homuth, Georg, Volzke, Henry, Haring, Robin, Brown, Matthew A., McCloskey, Eugene, Nicholson, Geoffrey C., Eastell, Richard, Eisman, John A., Jones, Graeme, Reid, Ian R., Dennison, Elaine M., Wark, John, Boonen, Steven, Vanderschueren, Dirk, Wu, Frederick C. W., Aspelund, Thor, Richards, J. Brent, Bauer, Doug, Hofman, Albert, Khaw, Kay-Tee, Dedoussis, George, Obermayer-Pietsch, Barbara, Gyllensten, Ulf, Pramstaller, Peter P., Lorenc, Roman S., Cooper, Cyrus, Kung, Annie Wai Chee, Lips, Paul, Alen, Markku, Attia, John, Brandi, Maria Luisa, de Groot, Lisette C. P. G. M., Lehtimaki, Terho, Riancho, Jose A., Campbell, Harry, Liu, Yongmei, Harris, Tamara B., Akesson, Kristina, Karlsson, Magnus, Lee, Jong-Young, Wallaschofski, Henri, Duncan, Emma L., O'Neill, Terence W., Gudnason, Vilmundur, Spector, Timothy D., Rousseau, Francois, Orwoll, Eric, Cummings, Steven R., Wareham, Nick J., Rivadeneira, Fernando, Uitterlinden, Andre G., Prince, Richard L., Kiel, Douglas P., Reeve, Jonathan and Kaptoge, Stephen K. (2014) Genetic determinants of heel bone properties: Genome-wide association meta-analysis and replication in the GEFOS/GENOMOS consortium. Human Molecular Genetics, 23 11: 3054-3068. doi:10.1093/hmg/ddt675     43 Cited 48 times in Scopus48 1
Estrada, Karol, Styrkarsdottir, Unnur, Evangelou, Evangelos, Hsu, Yi-Hsiang, Duncan, Emma L., Ntzani, Evangelia E., Oei, Ling, Albagha, Omar M. E., Amin, Najaf, Kemp, John P., Koller, Daniel L., Li, Guo, Liu, Ching-Ti, Minster, Ryan L., Moayyeri, Alireza, Vandenput, Liesbeth, Willner, Dana, Xiao, Su-Mei, Yerges-Armstrong, Laura M., Zheng, Hou-Feng, Alonso, Nerea, Eriksson, Joel, Kammerer, Candace M., Kaptoge, Stephen K., Leo, Paul J., Thorleifsson, Gudmar, Wilson, Scott G., Wilson, James F., Aalto, Ville, Alen, Markku, Aragaki, Aaron K., Aspelund, Thor, Center, Jacqueline R., Dailiana, Zoe, Duggan, David J ., Garcia, Melissa, Garcia-Giralt, Natàlia, Giroux, Sylvie, Hallmans, Göran, Hocking, Lynne J., Husted, Lise Bjerre, Jameson, Karen A., Khusainova, Rita, Kim, Ghi Su, Kooperberg, Charles, Koromila, Theodora, Kruk, Marcin, Laaksonen, Marika, Lacroix, Andrea Z., Lee, Seung Hun, Leung, Ping C., Lewis, Joshua R ., Masi, Laura, Mencej-Bedrac, Simona, Nguyen, Tuan V., Nogues, Xavier, Patel, Millan S., Prezelj, Janez, Rose, Lynda M., Scollen, Serena, Siggeirsdottir, Kristin, Smith, Albert V., Svensson, Olle, Trompet, Stella, Trummer, Olivia, van Schoor, Natasja M., Woo, Jean, Zhu, Kun, Balcells, Susana, Brandi, Maria Luisa, Buckley, Brendan M., Cheng, Sulin, Christiansen, Claus, Cooper, Cyrus, Dedoussis, George, Ford, Ian, Frost, Morten, Goltzman, David, Gonzalez-Macias, Jesús, Kahonen, Mika, Karlsson, Magnus, Khusnutdinova, Elza, Koh, Jung?Min, Kollia, Panagoula, Langdahl, Bente Lomholt, Leslie, William D., Lips, Paul, Ljunggren, Östen, Lorenc, Roman S., Marc, Janja, Mellstrom, Dan, Obermayer-Pietsch, Barbara, Olmos, José M ., Pettersson-Kymmer, Ulrika, Reid, David M., Riancho, José A., Ridker, Paul M., Rousseau, François, Slagboom, P. Eline, Tang, Nelson L.S., Urreizti, Roser, Van Hul, Wim, Viikari, Jorma, Zarrabeitia, Maria T., Aulchenko, Yurii S., Castano-Betancourt, Martha, Grundberg, Elin, Herrera, Lizbeth, Ingvarsson, Thorvaldur, Johannsdottir, Hrefna, Kwan, Tony, Li, Rui, Luben, Robert, Medina-Gomez, Carolina, Palsson, Stefan Th, Reppe, Sjur, Rotter, Jerome I., Sigurdsson, Gunnar, van Meurs, Joyce B. J., Verlaan, Dominique, Williams, Frances M.K., Wood, Andrew R., Zhou, Yanhua, Gautvik, Kaare M., Pastinen, Tomi, Raychaudhuri, Soumya, Cauley, Jane A., Chasman, Daniel I., Clark, Graeme R., Cummings, Steven R., Danoy, Patrick, Dennison, Elaine M., Eastell, Richard, Eisman, John A., Gudnason, Vilmundur, Hofman, Albert, Jackson, Rebecca D., Jones, Graeme, Jukema, J. Wouter, Khaw, Kay?Tee, Lehtimaki, Terho, Liu, Yongmei, Lorentzon, Mattias, McCloskey, Eugene, Mitchell, Braxton D., Nandakumar, Kannabiran, Nicholson, Geoffrey C., Oostra, Ben A., Peacock, Munro, Pols, Huibert A. P., Prince, Richard L., Raitakari, Olli, Reid, Ian R., Robbins, John, Sambrook, Philip N., Sham, Pak Chung, Shuldiner, Alan R., Tylavsky, Frances A., van Duijn, Cornelia M., Wareham, Nick J., Cupples, L. Adrienne, Econs, Michael J., Evans, David M., Harris, Tamara B., Kung, Annie W. C., Psaty, Bruce M., Reeve, Jonathan, Spector, Timothy D ., Streeten, Elizabeth A., Zillikens, M. Carola, Thorsteinsdottir, Unnur, Ohlsson, Claes, Karasik, David, Richards, J. Brent, Brown, Matthew A., Stefansson, Kari, Uitterlinden, André G., Ralston, Stuart H., Ioannidis, John P. A., Kiel, Douglas P. and Rivadeneira, Fernando (2012) Genome-wide meta-analysis identifies 56 bone mineral density loci and reveals 14 loci associated with risk of fracture. Nature Genetics, 44 5: 491-501. doi:10.1038/ng.2249     528 Cited 546 times in Scopus546 17
Chen, Yen-Ju, Thang, Mike W. C., Chan, Yu-Tzu, Huang, Yu-Feng, Ma, Nianhan, Yu, Alice L., Wu, Chung-Yi, Hu, Miao-Lin and Chiu, Kuo Ping (2013) Global assessment of Antrodia cinnamomea-induced microRNA alterations in hepatocarcinoma cells. PLoS ONE, 8 12: e82751. doi:10.1371/journal.pone.0082751     7 Cited 8 times in Scopus8
Chang, Wen-Tsan, Huang, Meng-Chuan, Chung, Hsin-Fang, Chiu, Yen-Feng, Chen, Pao-Shan, Chen, Fang-Pei, Lee, Chun-Yi, Shin, Shyi-Jang, Hwang, Shang-Jyh, Huang, Ya-Fang and Hsu, Chih-Cheng (2016) Interleukin-6 gene polymorphisms correlate with the progression of nephropathy in Chinese patients with type 2 diabetes: A prospective cohort study. Diabetes Research and Clinical Practice, 120 15-23. doi:10.1016/j.diabres.2016.07.013     3 Cited 4 times in Scopus4 0
Wang, Ning, Liu, Zi-Han, Zou, Hong, Pang, Li-Juan, Gu, Wen-Yi, Hu, Jian-Ming, Li, Dong-Mei, Zhao, Jin, Zhang, Jun, Liu, Chun-Xia, Zhang, Wen-Jie, Qi, Yan and Li, Feng (2018) Laser capture microdissection for detecting the expression of epithelial-mesenchymal transition-related genes in epithelial and spindle cells of paraffin-embedded formalin-fixed biphasic synovial sarcoma. Clinical and Experimental Pharmacology & Physiology, 45 7: 675-682. doi:10.1111/1440-1681.12936     0 0
Yu, Song-Yue, Xu, Yi-Gang, Zhou, Sheng-Hua, Lan, Jiang-Bo, Chen, Lie-Meng, Shen, Neng-Ping, Zhao, Jian-Xin and Feng, Yue-Xing (2018) Late Cenozoic basaltic lavas from the Changbaishan-Baoqing Volcanic Belt, NE China: Products of lithosphere-asthenosphere interaction induced by subduction of the Pacific plate. Journal of Asian Earth Sciences, 164 260-273. doi:10.1016/j.jseaes.2018.06.031     0 0
Chen, Yi-Feng, Shakeel, Samina N., Bowers, Julie, Zhao, Xue-Chu, Etheridge, Naomi and Schaller, Eric C. (2007) Ligand-induced degradation of the ethylene receptor ETR2 through a proteasome-dependent pathway in Arabidopsis. Journal of Biological Chemistry, 282 34: 24752-24758. doi:10.1074/jbc.M704419200     86 Cited 95 times in Scopus95 0
Cui, Xiao-Bin, Chen, Yun-Zhao, Pang, Xue-lian, Liu, Wei, Hu, Jian-Ming, Li, Shu-Gang, Yang, Lan, Zhang, Wen-Jie, Liu, Chun-xia, Cao, Yu-wen, Jiang, Jin-Fang, Gu, Wen-Yi, Pang, James, Yang, Lei, Yuan, Xiang-Lin, Yu, Shi-Ying and Li, Feng (2013) Multiple polymorphisms within the PLCE1 are associated with esophageal cancer via promoting the gene expression in a Chinese Kazakh population. Gene, 530 2: 315-322. doi:10.1016/j.gene.2013.08.057     31 Cited 33 times in Scopus33 0
Liang, Li-Li, Zhao, Yi, Chen, Kai, Xiao, Xin, Clegg, Jack K., Zhang, Yun-Qian, Tao, Zhu, Xue, Sai-Feng, Zhu, Qian-Jiang and Wei, Gang (2013) One-dimensional coordination polymers of lanthanide cations to cucurbit[7]uril built using a range of tetrachloride transition-metal dianion structure inducers. Polymers, 5 2: 418-430. doi:10.3390/polym5020418     24 Cited 25 times in Scopus25 0
Chen, Yun-Zhao, Cui, Xiao-Bin, Hu, Jian-Ming, Zhang, Wen Jie, Li, Shu-Gang, Yang, Lan, Shen, Xi-Hua, Liu, Chun-Xia, Pan, Qing-Fang, Yu, Shi-Ying, Yuan, Xiang-Lin, Yang, Lei, Gu, Wen-Yi, Chen, Jie-Zhong, Wang, Li-Dong and Li, Feng (2013) Overexpression of PLCE1 in Kazakh esophageal squamous cell carcinoma: implications in cancer metastasis and aggressiveness. Apmis, 121 10: 908-918. doi:10.1111/apm.12095     26 Cited 30 times in Scopus30 0
Huang, Hong-Ling, Wang, Shimin, Yin, Meng-Xin, Dong, Liang, Wang, Chao, Wu, Wei, Lu, Yi, Feng, Miao, Dai, Chuanyang, Guo, Xiaocan, Li, Li, Zhao, Bin, Zhou, Zhaocai, Ji, Hongbin, Jiang, Jin, Zhao, Yun, Liu, Xin-Yuan and Zhang, Lei (2013) Par-1 regulates tissue growth by influencing hippo phosphorylation status and hippo-salvador association. PLoS Biology, 11 8: e1001620. doi:10.1371/journal.pbio.1001620     30 Cited 32 times in Scopus32 11
Kong, Xia, Zhu, Minhua, Xia, Ling, Wang, Qiuliang, Li, Yi, Zhu, Xuchen, Liu, Feng and Crozier, Stuart (2016) Passive shimming of a superconducting magnet using the L1-norm regularized least square algorithm. Journal of Magnetic Resonance, 263 122-125. doi:10.1016/j.jmr.2015.11.019     5 Cited 6 times in Scopus6 0
Liu, Yilong, Lyu, Mengye, Barth, Markus, Yi, Zheyuan, Leong, Alex T. L., Chen, Fei, Feng, Yanqiu and Wu, Ed X. (2018) PEC-GRAPPA reconstruction of simultaneous multislice EPI with slice-dependent 2D Nyquist ghost correction. Magnetic Resonance in Medicine, . doi:10.1002/mrm.27546     0 0
Wei, Xun, Xu, Yi-Gang, Zhang, Chuan-Lin, Zhao, Jian-Xin and Feng, Yue-Xing (2014) Petrology and Sr-Nd isotopic disequilibrium of the xiaohaizi intrusion, NW China: genesis of layered intrusions in thetarim large igneous province. Journal of Petrology, 55 12: 2567-2597. doi:10.1093/petrology/egu067     13 Cited 15 times in Scopus15 0
Wei, Xun, Xu, Yi-Gang, Feng, Yue-Xing and Zhao, Jian-Xin (2014) Plume-lithosphere interaction in the generation of the Tarim Large Igneous Province, NW China: geochronological and geochemical constraints. American Journal of Science, 314 1: 314-356. doi:10.2475/01.2014.09     46 Cited 57 times in Scopus57 0
Chen, Gao-Feng, Su, Yu-Zhi, Kuang, Pan-Yong, Liu, Zhao-Qing, Chen, Dao-Yi, Wu, Xu, Li, Nan and Qiao, Shi-Zhang (2015) Polypyrrole shell@3D-Ni metal core structured electrodes for high-performance supercapacitors. Chemistry - A European Journal, 21 12: 4614-4621. doi:10.1002/chem.201405976     62 Cited 63 times in Scopus63 1
Feng, Jun, Zhang, Yao-Zhong, Gould, Mark D., Fan, Heng, Sun, Cheng-Yi and Yang, Wen-Li (2014) Probing Planckian physics in de Sitter space with quantum correlations. Annals of Physics, 351 872-899. doi:10.1016/j.aop.2014.10.014     4 Cited 4 times in Scopus4 1
Xu, Hong-yi, Guo, Ya-nan, Sun, Wen, Liao, Zhi-ming, Burgess, Timothy, Lu, Hao-feng, Gao, Qiang, Tan, Hark Hoe, Jagadish, Chennupati and Zou, Jin (2012) Quantitative study of GaAs nanowires catalyzed by Au film of different thicknesses. Nanoscale Research Letters, 7 1: 589.1-589.6. doi:10.1186/1556-276X-7-589     19 Cited 10 times in Scopus10 1
Li, Yi, Wang, Qiuliang, Chen, Shunzhong, Liu, Feng, Hu, Xinning and Yan, Luguang (2012) Quench protection design of a 1.5 T superconducting MRI magnet. IEEE Transactions On Applied Superconductivity, 22 3: 4703604.1-4703604.4. doi:10.1109/TASC.2011.2174595     12 Cited 17 times in Scopus17 0
Greenop, Kelly, Marijuan-Rodriquez, Carlota, Darr, Jonus, Emily Juckes, Dr Robert Riddel, Zbigniew Jarzab, Luis Sidonio, Melissa Lee, Simon Zhang, Daniel Thompson, Ka Meng Steven Sou, Tsz Wai Jacky Chan, Wayne Tsun Yin Ching, Wei-Hsuan Joe Feng, Merrick Man, Yu-Hung Johnny Ou, Eric Kai Chun Yau, Raymond Pak Kwan Chan, Chris Landorf, Yi-Lo Bonnie Chan, Xiaoxin Zhao, Max Yin, Timothy Lamb, Toni Jingwen Guan and Jonathan Roberts (2017): Recording Peel Island. A digital and historical documentation. The University of Queensland. Dataset. doi:10.14264/uql.2017.361     0
Guo, Lei, Jin, Jin, Li, Mingyan, Wang, Yaohui, Liu, Chun yi, Liu, Feng and Crozier, Stuart (2018) Reference-based integral MR-EPT: simulation and experiment studies on the 9.4T MRI. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, . doi:10.1109/tbme.2018.2879667     0
Zhang, Xuewu, Zhang, Fengchun, Wu, Donghai, Bao, Chunde, Zhu, Ping, Zhang, Xiao, Huang, Cibo, He, DongYi, Tao, Yi, Fang, Yongfei, Gu, Jieruo, Wu, Huaxiang, Sun, Lingyun, Yang, Xiuyan, Huang, Feng, Xu, Huji, Zhao, Dongbao, Zhang, Miaojia, Zheng, Yi and Li, Zhanguo (2013) Safety of infliximab therapy in rheumatoid arthritis patients with previous exposure to hepatitis B virus. International Journal of Rheumatic Diseases, 16 4: 408-412. doi:10.1111/1756-185X.12125     3 Cited 4 times in Scopus4 0
Liu, Chengyu, Liu, Feng, Zhang, Li, Su, Yi and Murray, Alan (2018) Smart wearables in healthcare: Signal processing, device development, and clinical applications. Journal of Healthcare Engineering, 2018 . doi:10.1155/2018/1696924     0 0
Toyooka, Shinichi, Maruyama, Riichiroh, Toyooka, Kiyomi O., McLerran, Dale, Feng, Ziding, Fukuyama, Yasuro, Virmani, Arvind K., Zochbauer-Muller, Sabine, Tsukuda, Kazunori, Sugio, Kenji, Shimizu, Nobuyoshi, Shimizu, Kenji, Lee, Huei, Chen, Chih-Yi, Fong, Kwun M., Gilcrease, Michael, Roth, Jack A., Minna, John D. and Gazdar, Adi F. (2003) Smoke exposure, histologic type and geography-related differences in the methylation profiles of non-small cell lung cancer. International Journal of Cancer, 103 2: 153-160. doi:10.1002/ijc.10787     223 Cited 247 times in Scopus247 3
Zhang, Yan, Wei, Xun, Xu, Yi-Gang, Long, Xiao-Ping, Shi, Xue-Fa, Zhao, Jian-Xin and Feng, Yue-Xing (2016) Sr-Nd-Pb isotopic compositions of the lower crust beneath northern Tarim: insights from igneous rocks in the Kuluketage area, NW China. Mineralogy and Petrology, 111 2: 1-16. doi:10.1007/s00710-016-0470-2     1 Cited 1 times in Scopus1 0
Luo, Sheng-feng, Huang, Yan-ling, Chen, Dao-ping and Ding, Pei-yi (2011) Study on the effect of affective factors on tourist experience and satisfaction — Taking the performance “Impression of Liusanjie” in Guilin as An Example. Tourism Tribune, 26 1: 51-58.   12
Fang, Hai-Tao, Sun, Xue, Qian, Li-Hua, Wang, Da-Wei, Li, Feng, Chu, Yi, Wang, Fu-Ping and Cheng, Hui-Ming (2008) Synthesis of tin (II or IV) oxide coated multiwall carbon nanotubes with controlled morphology. Journal Of Physical Chemistry C, 112 15: 5790-5794. doi:10.1021/jp077261g     38 Cited 40 times in Scopus40 0
Chen, Zhifeng, Kang, Liyi, Xia, Ling, Wang, Qiuliang, Li, Yi, Hu, Xinning, Liu, Feng and Huang, Feng (2017) Technical Note: Sequential Combination of Parallel Imaging and Dynamic Artificial Sparsity Framework for Rapid Free-breathing Golden-Angle Radial Dynamic MRI: K-T ARTS-GROWL. Medical Physics, 45 1: 202-213. doi:10.1002/mp.12639     0 Cited 2 times in Scopus2

Page 1 of 2

Result Pages:    1 2  next › last »