Det mobila drickandets logistik: flaskor och drickscattenfontaner

Hawkins, Gay (2013) Det mobila drickandets logistik: flaskor och drickscattenfontaner. Kulturella Perspektiv: svensk etnologisk tidskrift, 22 3-4: 33-41.

Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UQ eSpace credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
Author Hawkins, Gay
Title Det mobila drickandets logistik: flaskor och drickscattenfontaner
Formatted title
Det mobila drickandets logistik: flaskor och drickscattenfontāner
Translated title The logics of mobile drinking: bottles and water fountains
Language of Title swe
eng
Journal name Kulturella Perspektiv: svensk etnologisk tidskrift
Translated journal name Cultural perspectives: Swedish ethnohistorical magazine
Language of Journal Name swe
ISSN 1102-7908
Publication date 2013
Sub-type Article (original research)
Volume 22
Issue 3-4
Start page 33
End page 41
Total pages 9
Place of publication Umeaa, Sweden
Publisher Foereningen Kulturella Perspektiv
Collection year 2014
Language eng
swe
Formatted abstract
En av de mest anmärkningsvärda forändringarna i konsument- och fotgängarlogistiken under de senaste tjugo åren är praktiken att bära runt på buteljerat vatten. Läsk på flaska eller burk konsumeras oftast omedelbart, men med vatten är det annorlunda. Det forväntas räcka under en längre tid och används nästan som en form av nödproviant. Utstickande ur den speciella fickan på sidan av ryggsäcken eller begravd i handväskan är vattenflaskan redo och tillgänglig för konstant läppjande och vattentillförsel på språng.

Denna artikel undersöker bäraodet av vattenflaskan som en distinkt urban praktik. Medan drickande kopplat till mobilitet inte är ett nytt fenomen, så hävdar jag att praktiken att bära runt på ett personligt vattenforråd är det.

Den snabba tillväxten av marknaden för buteljerat vatten handlar om något betydligt mer än en diversifiering av dryckesmarknaden och måste istället ses som en del av en större förändring av vardagliga normer och dryckespraktiker. Även om buteljerat vatten får säljas på samma ställen som Coca Cola eller Pepsi, så marknadsförs det i allmänhet inte med samma argument. Fiaskvatten kopplas ofta samman med hälsa och fitness och med en medikalisering av törst. Skälen till att ständigt bära på en vattenflaska handlar i reklamen inte så mycket om omedelbar behovstillfredsställelse utan om att upprätthålla en korrekt vattenbalans och därmed en sund kropp.

Hur gick det till när vattenflaskan blev nödvändig för urban mobilitet? På vilka sätt kan vi förstå det konstanta drickandet på språng? Hur blev vattenflaskan en viktig personlig accessoar?

This essay investigates the relatively new practice of carrying bottled water as a personal health accessory. The focus in on how this practice emerged and how it can be challenged, It would be easy to assume that pedestrians began carrying water because of the decline of clean, public water fountains in urban space, There is little evidence to support this. Instead, it seems that carrying bottled water is much more linked to new marketing discourses on hydration and health. In the transformation of thirst into 'daily hydration needs, consumers were advised to drink water constantly, this could only be achieved by having a personal supply on hand at all times. The other key factor was the rise of the PET bottle. This lightweight unbreakable container was the perfect device to format a new drinking conduct. Carrying bottled water is a consumption practice that has developed in relation to new discourses about health and water, and new packaging materials. In the second half of this essay I investigate how this carrying practice has been challenged by the reintroduction of water fountains. In investing in free supplies of water in urban space, we see how a 'public thing' such as a water fountain challenges a carrying practice. This public thing creates a water commons of all those who are implicitly linked by the act of sharing, rather than carrying, water.
Keyword Bottled water
Carrying practice
Market device
Public thing
Water commons
Q-Index Code C1
Q-Index Status Confirmed Code
Institutional Status UQ
Additional Notes Title and abstract only in English.

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collections: Official 2014 Collection
Centre for Critical and Cultural Studies Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Google Scholar Search Google Scholar
Created: Mon, 17 Feb 2014, 11:48:58 EST by Rebecca Ralph on behalf of Centre for Critical and Cultural Studies