Vasomotore menopauzale symptomen en risico op hart- en vaatziekten

Gast, G. C. M. and van der Schouw, Y. T. (2010) Vasomotore menopauzale symptomen en risico op hart- en vaatziekten. Hart Bulletin, 41 2: 37-39.

Attached Files (Some files may be inaccessible until you login with your UQ eSpace credentials)
Name Description MIMEType Size Downloads
UQ264830.pdf UQ264830.pdf application/pdf 111.07KB 0
UQ264830_peer_review.pdf UQ264830_peer_review.pdf application/pdf 57.50KB 0
Author Gast, G. C. M.
van der Schouw, Y. T.
Title Vasomotore menopauzale symptomen en risico op hart- en vaatziekten
Journal name Hart Bulletin
ISSN 0301-8202
1876-5882
Publication date 2010-04
Sub-type Article (original research)
Volume 41
Issue 2
Start page 37
End page 39
Total pages 3
Place of publication Houten, Netherlands
Publisher Bohn Stafleu van Loghum
Language dut
Formatted abstract
In westerse landen vormen hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte voor vrouwen. Ook de morbiditeit door HVZ is groter dan die van borstkanker; bij vrouwen van 40 jaar en ouder is de incidentie van borstkanker ongeveer 30/1000 per jaar, en voor coronaire hartziekten (CHZ) 95/1000 per jaar. Opvallend is dat het risico op HVZ voor premenopauzale vrouwen lager is dan voor postmenopauzale vrouwen. De menopauze ontstaat als gevolg van het verlies van de functie van de ovaria (eierstokken) en het daardoor ontstane tekort aan endogene oestrogenen. Lang is gedacht dat dit oestrogeentekort het risico op HVZ na de menopauze verhoogt. Een logische gedachte is dan dat het toedienen van hormoontherapie aan postmenopauzale vrouwen het risico op HVZ verlaagt. Terwijl observationele studies laten zien dat het gebruik van hormoontherapie gepaard gaat met een 30-50% reductie van CHZ laten de gerandomiseerde trials geen bescherming of zelfs een verhoogd risico op CHZ6 zien voor de gebruiksters van hormoontherapie.

In western countries, cardiovascular disease (CVD) the leading cause of death for women. The morbidity associated with CVD is larger than that of breast cancer, in women 40 years and older, the incidence of breast cancer about 30/1000 per year, and coronary heart disease (CHD) 95 / 1000 per year. Remarkably, the risk of CVD for premenopausal women is lower than for postmenopausal women. The menopause occurs due to loss of function of the ovaries (ovaries) and the resulting lack of endogenous estrogens. Long been thought that estrogen deficiency increase the risk of CVD increases after menopause. A logical thought is that the administration of hormone therapy in postmenopausal women reduces the risk of CVD. While observational studies show that use of hormone therapy is associated with a 30-50% reduction of CHD to the randomized trials not protect or even an increased risk CHZ6 see the users of hormone therapy.
Q-Index Code C1
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Non-UQ
Additional Notes English title: "Vasomotor menopausal symptoms and risk of cardiovascular disease".

Document type: Journal Article
Sub-type: Article (original research)
Collections: ERA 2012 Admin Only
School of Public Health Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Scopus Citation Count Cited 0 times in Scopus Article
Google Scholar Search Google Scholar
Created: Thu, 12 Jan 2012, 14:31:35 EST by Gerrie-Cor Herber-Gast on behalf of School of Public Health