Renegotiating boundaries : Local politics in post-Suharto Indonesia

Renegotiating boundaries : Local politics in post-Suharto Indonesia. Edited by Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken Leiden: KITLV Press, 2007.

Title Renegotiating boundaries : Local politics in post-Suharto Indonesia
Place of Publication Leiden
Publisher KITLV Press
Publication year 2007
Sub-type Edited book
Series Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 238
ISBN 9067182834
9789067182836
Language eng
Editor Henk Schulte Nordholt
Gerry van Klinken
Total number of pages 562
Q-Index Code AX
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Unknown

 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Google Scholar Search Google Scholar
Created: Fri, 06 Jan 2012, 14:07:14 EST by Kimberly Dobson on behalf of School of Historical and Philosophical Inquiry