Gezondheidseffectschatting: Wetenschappelijke onderbouwing en beleidscoördinatie van intersectoraal gezondheidsbeleid

Bekker, Marleen and Veerman, Lennert Gezondheidseffectschatting: Wetenschappelijke onderbouwing en beleidscoördinatie van intersectoraal gezondheidsbeleid. Assen, Netherlands: Van Gorcum, 2009.

Author Bekker, Marleen
Veerman, Lennert
Title Gezondheidseffectschatting: Wetenschappelijke onderbouwing en beleidscoördinatie van intersectoraal gezondheidsbeleid
Translated title Health Impact Assessment: Scientific Evidence and policy coordination of intersectoral health
Language of Title dut
Place of Publication Assen, Netherlands
Publisher Van Gorcum
Publication year 2009
Sub-type Research book (original research)
ISBN 9789023245575
Language dut
Total number of pages 92
Q-Index Code A1
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status UQ

Document type: Book
Collection: School of Public Health Publications
 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Google Scholar Search Google Scholar
Created: Wed, 06 Jul 2011, 14:34:11 EST by Ms Ramona Hooyer on behalf of School of Public Health