Psychologia i eutanazji: Przypadek dr Jack Kevorkian

Krysinska, K. (2005). Psychologia i eutanazji: Przypadek dr Jack Kevorkian. In Marzena Binczycka-Anholcer (Ed.), Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego (pp. 331-343) Warsaw, Poland: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej.


Author Krysinska, K.
Title of chapter Psychologia i eutanazji: Przypadek dr Jack Kevorkian
Title of book Przemoc i agresja jako problem zdrowia publicznego
Place of Publication Warsaw, Poland
Publisher Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
Publication Year 2005
Sub-type Other
ISBN 8391361640
Editor Marzena Binczycka-Anholcer
Start page 331
End page 343
Total pages 13
Language pol
Subjects 1117 Public Health and Health Services
1103 Clinical Sciences
Abstract/Summary Wydawca: Polskie Towarzystwo Higieny Psyc Zjawisko agresji i przemocy istnieje od zarania dziejów ludzkości. Problem ten jednakże znalazł odzwierciedlenie w systemowych badaniach dopiero w drugiej połowie XX wieku. Problematykę tego zjawiska należy rozpatrywać w perspektywie interdyscyplinarnych studiów. Współcześnie agresja i przemoc stają się problemem dnia codziennego. Zjawiska te możemy obserwować w domu, szkole, w miejscu pracy, na boiskach sportowych, w instytucjach o charakterze zamkniętym itp. Niniejsza praca zawiera artykuły poświęcone agresji i przemocy w różnych dziedzinach życia. W treści: Część 1. Zachowania agresywne wobec dzieci (21 specjalistycznych artykułów) Część 2. Społeczne i medyczne skutki agresji i przemocy (22 artykuły) Słowa kluczowe: patologia zdrowie środowisko
Q-Index Code BX
Q-Index Status Provisional Code
Institutional Status Unknown
Additional Notes translated chapter title: Psychology and euthanasia : A case of Dr Jack Kevorkian Book Title: [In Polish] Violence and aggression as a public health problem

 
Versions
Version Filter Type
Citation counts: Google Scholar Search Google Scholar
Created: Fri, 03 Apr 2009, 16:07:56 EST by Maryanne Watson on behalf of Royal Brisbane Clinical School