Browse by all authors Browse By Author ID - Paul Berkman

Browse Results (13 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

Refine

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
Gresshoff, Peter M., Kazakoff, Stephen, Biswas, Bandana, Jiang, Qunyi, Immelfort, Michael, Koehorst, Jasper-Jan, Vogt, Jessica, Dalton-Morgan, Jessica, van Niekerk, Alvin, Berkman, Paul, Edwards, Dave and Scott, Paul T. (2008). A Biotechnology-Genetics-Genomics (BGG) platform for improvements of growth, adaptability and sustainable biofuel and bioenergy production of Pongamia Pinnata. In: Bioenergy Australia 2010 Conference: Biomass For A Clean Energy Future: Final Program and Abstract Book. Bioenergy Australia 2010 Conference, Manly, NSW, Australia, (73-73). 8-10 December 2010. 143  
Berkman, Paul James (2012). A new method for sequencing the hexaploid genome of Triticum aestivum: assembly and analysis of the group 7 chromosomes using second-generation sequencing technology PhD Thesis, School of Agriculture and Food Sciences, The University of Queensland. 226 26
Deng, Pingchuan, Nie, Xiaojun, Wang, Le, Cui, Licao, Liu, Peixun, Tong, Wei, Biradar, Siddanagouda S., Edwards, David, Berkman, Paul, Simkova, Hana, Dolezel, Jaroslav, Luo, Mincheng, You, Frank, Batley, Jacqueline, Fleury, Delphine, Appels, Rudi and Weining, Song (2014) Computational identification and comparative analysis of miRNAs in Wheat Group 7 Chromosomes. Plant Molecular Biology Reporter, 32 2: 487-500. doi:10.1007/s11105-013-0669-x 47   1 Cited 0 times in Scopus0 0
Berkman, Paul J., Visendi, Paul, Lee, Hong C., Stiller, Jiri, Manoli, Sahana, Lorenc, Michal T., Lai, Kaitao, Batley, Jacqueline, Fleury, Delphine, Simkova, Hana, Kubalakova, Marie, Weining, Song, Dolezel, Jaroslav and Edwards, David (2013) Dispersion and domestication shaped the genome of bread wheat. Plant Biotechnology Journal, 11 5: 564-571. doi:10.1111/pbi.12044 54   10 Cited 11 times in Scopus11 1
Duran, Chris, Eales, Dominic, Marshall, Daniel, Imelfort, Michael, Stiller, Jiri, Berkman, Paul J., Clark, Terry, McKenzie, Megan, Appleby, Nikki, Batley, Jacqueline, Basford, Kaye and Edwards, David (2010). Future tools for association mapping in crop plants. In: International Conference on Exploiting Genome Wide Association in Oilseed Brassicas - A Model for genetic Improvement of Major OECD Crops for Sustainable Future Farming, Perth, WA, Australia, (1017-1023). 9 - 12 November 2009. doi:10.1139/G10-057 150   19 Cited 26 times in Scopus26 0
Lai, Kaitao, Lorenc, Michael T., Lee, Hong Ching, Berkman, Paul J., Bayer, Philipp Emanuel, Visendi, Paul, Ruperao, Pradeep, Fitzgerald, Timothy L., Zander, Manuel, Chan, Chon-Kit Kenneth, Manoli, Sahana, Stiller, Jiri, Batley, Jacqueline and Edwards, David (2015) Identification and characterization of more than 4 million intervarietal SNPs across the group 7 chromosomes of bread wheat. Plant Biotechnology Journal, 13 1: 97-104. doi:10.1111/pbi.12240 20   0 Cited 0 times in Scopus0 0
Berkman, Paul, Lai, Kaitao, Lorenc, Michal T. and Edwards, David (2012) Next-generation sequencing applications for wheat crop improvement. American Journal of Botany, 99 2: 165-171. doi:10.3732/ajb.1100309 56 21 24 Cited 31 times in Scopus31 2
Berkman, Paul J., Skarshewski, Adam, Lorenc, Michal T., Lai, Kaitao, Duran, Chris, Ling, Edmund Y. S., Stiller, Jiri, Smits, Lars, Imelfort, Michael, Manoli, Sahana, McKenzie, Megan, Kubalakova, Marie, Simkova, Hana, Batley, Jacqueline, Fleury, Delphine, Dolezel, Jaroslav and Edwards, David (2011) Sequencing and assembly of low copy and genic regions of isolated Triticum aestivum chromosome arm 7DS. Plant Biotechnology Journal, 9 7: 768-775. doi:10.1111/j.1467-7652.2010.00587.x 93   43 Cited 50 times in Scopus50 0
Berkman, Paul J., Skarshewski, Adam, Manoli, Sahana, Lorenc, Michal T., Stiller, Jiri, Smits, Lars, Lai, Kaitao, Campbell, Emma, Kubalakova, Marie, Simkova, Hana, Batley, Jacqueline, Dolezel, Jaroslav, Hernandez, Pilar and Edwards, David (2012) Sequencing wheat chromosome arm 7BS delimits the 7BS/4AL translocation and reveals homoeologous gene conservation. Theoretical and Applied Genetics, 124 3: 423-432. doi:10.1007/s00122-011-1717-2 96   30 Cited 36 times in Scopus36 0
Lai, Kaitao, Duran, Chris, Berkman, Paul J., Lorenc, Michał T., Stiller, Jiri, Manoli, Sahana, Hayden, Matthew J., Forrest, Kerrie L., Fleury, Delphine, Baumann, Ute, Zander, Manuel, Mason, Annaliese S., Batley, Jacqueline and Edwards, David (2012) Single nucleotide polymorphism discovery from wheat next-generation sequence data. Plant Biotechnology Journal, 10 6: 743-749. doi:10.1111/j.1467-7652.2012.00718.x 101   33 Cited 41 times in Scopus41 0
Marshall, Daniel J., Hayward, Alice, Eales, Dominic, Imelfort, Michael, Stiller, Jiri, Berkman, Paul J., Clark, Terry, McKenzie, Megan, Lai, Kaitao, Duran, Chris, Batley, Jacqueline and Edwards, David (2010) Targeted identification of genomic regions using TAGdb. Plant Methods, 6 19: 1-6. doi:10.1186/1746-4811-6-19 73 2 16 Cited 19 times in Scopus19 0
The Brassica rapa Genome Sequencing Project Consortium, Wang, Xiaowu, Wang, Hanzhong, Wang, Jun, Sun, Rifei, Wu, Jian, Liu, Shengyi, Bai, Yinqi, Mun, Jeong-Hwan, Bancroft, Ian, Cheng, Feng, Huang, Sanwen, Li, Xixiang, Hua, Wei, Wang, Junyi, Wang, Xiyin, Freeling, Michael, Pires, J. Chris, Paterson, Andrew H., Chalhoub, Boulos, Wang, Bo, Hayward, Alice, Sharpe, Andrew G., Park, Beom-Seok, Weisshaar, Bernd, Liu, Binghang, Li, Bo, Liu, Bo, Tong, Chaobo, Song, Chi, Duran, Christopher, Peng, Chunfang, Geng, Chunyu, Koh, Chushin, Lin, Chuyu, Edwards, David, Mu, Desheng, Shen, Di, Soumpourou, Eleni, Li, Fei, Fraser, Fiona, Conant, Gavin, Lassalle, Gilles, King, Graham J., Bonnema, Guusje, Tang, Haibao, Wang, Haiping, Belcram, Harry, Zhou, Heling, Hirakawa, Hideki, Abe, Hiroshi, Guo, Hui, Wang, Hui, Jin, Huizhe, Parkin, Isobel A. P., Batley, Jacqueline, Kim, Jeong-Sun, Just, Jérémy, Li, Jianwen, Xu, Jiaohui, Deng, Jie, Kim, Jin A., Li, Jingping, Yu, Jingyin, Meng, Jinling, Wang, Jinpeng, Min, Jiumeng, Poulain, Julie, Wang, Jun, Hatakeyama, Katsunori, Wu, Kui, Wang, Li, Fang, Lu, Trick, Martin, Links, Matthew G., Zhao, Meixia, Jin, Mina, Ramchiary, Nirala, Drou, Nizar, Berkman, Paul J., Cai, Qingle, Huang, Quanfei, Li, Ruiqiang, Tabata, Satoshi, Cheng, Shifeng, Zhang, Shu, Zhang, Shujiang, Huang, Shunmou, Sato, Shusei, Sun, Silong, Kwon, Soo-Jin, Choi, Su-Ryun, Lee, Tae-Ho, Fan, Wei, Zhao, Xiang, Tan, Xu, Xu, Xun, Wang, Yan, Qiu, Yang, Yin, Ye, Li, Yingrui, Du, Yongchen, Liao, Yongcui, Lim, Yongpyo, Narusaka, Yoshihiro, Wang, Yupeng, Wang, Zhenyi, Li, Zhenyu, Wang, Zhiwen, Xiong, Zhiyong and Zhang, Zhonghua (2011) The genome of the mesopolyploid crop species Brassica rapa. Nature Genetics, 43 10: 1035-1040. doi:10.1038/ng.919 330   354 Cited 386 times in Scopus386 29
Lai, Kaitao, Berkman, Paul J., Lorenc, Michal Tadeusz, Duran, Christopher, Smits, Lars, Manoli, Sahana, Stiller, Jiri and Edwards, David (2012) WheatGenome.info: An integrated database and portal for wheat genome information. Plant and Cell Physiology, 53 2: e2-1-e2-20. doi:10.1093/pcp/pcr141 72 2 10 Cited 20 times in Scopus20 1