Browse by all authors Browse By Author ID - Paul Berkman

Browse Results (11 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

Refine

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
Berkman, Paul James (2012). A new method for sequencing the hexaploid genome of Triticum aestivum: assembly and analysis of the group 7 chromosomes using second-generation sequencing technology PhD Thesis, School of Agriculture and Food Sciences, The University of Queensland. 206 22
Deng, Pingchuan, Nie, Xiaojun, Wang, Le, Cui, Licao, Liu, Peixun, Tong, Wei, Biradar, Siddanagouda S., Edwards, David, Berkman, Paul, Simkova, Hana, Dolezel, Jaroslav, Luo, Mincheng, You, Frank, Batley, Jacqueline, Fleury, Delphine, Appels, Rudi and Weining, Song (2014) Computational identification and comparative analysis of miRNAs in Wheat Group 7 Chromosomes. Plant Molecular Biology Reporter, 32 2: 487-500. doi:10.1007/s11105-013-0669-x 41   1 Cited 0 times in Scopus0 0
Berkman, Paul J., Visendi, Paul, Lee, Hong C., Stiller, Jiri, Manoli, Sahana, Lorenc, Michal T., Lai, Kaitao, Batley, Jacqueline, Fleury, Delphine, Simkova, Hana, Kubalakova, Marie, Weining, Song, Dolezel, Jaroslav and Edwards, David (2013) Dispersion and domestication shaped the genome of bread wheat. Plant Biotechnology Journal, 11 5: 564-571. doi:10.1111/pbi.12044 48   7 Cited 9 times in Scopus9 1
Duran, Chris, Eales, Dominic, Marshall, Daniel, Imelfort, Michael, Stiller, Jiri, Berkman, Paul J., Clark, Terry, McKenzie, Megan, Appleby, Nikki, Batley, Jacqueline, Basford, Kaye and Edwards, David (2010). Future tools for association mapping in crop plants. In: International Conference on Exploiting Genome Wide Association in Oilseed Brassicas - A Model for genetic Improvement of Major OECD Crops for Sustainable Future Farming, Perth, WA, Australia, (1017-1023). 9 - 12 November 2009. doi:10.1139/G10-057 139   19 Cited 21 times in Scopus21 0
Berkman, Paul, Lai, Kaitao, Lorenc, Michal T. and Edwards, David (2012) Next-generation sequencing applications for wheat crop improvement. American Journal of Botany, 99 2: 165-171. doi:10.3732/ajb.1100309 52 21 23 Cited 27 times in Scopus27 2
Berkman, Paul J., Skarshewski, Adam, Lorenc, Michal T., Lai, Kaitao, Duran, Chris, Ling, Edmund Y. S., Stiller, Jiri, Smits, Lars, Imelfort, Michael, Manoli, Sahana, McKenzie, Megan, Kubalakova, Marie, Simkova, Hana, Batley, Jacqueline, Fleury, Delphine, Dolezel, Jaroslav and Edwards, David (2011) Sequencing and assembly of low copy and genic regions of isolated Triticum aestivum chromosome arm 7DS. Plant Biotechnology Journal, 9 7: 768-775. doi:10.1111/j.1467-7652.2010.00587.x 90   38 Cited 43 times in Scopus43 0
Berkman, Paul J., Skarshewski, Adam, Manoli, Sahana, Lorenc, Michal T., Stiller, Jiri, Smits, Lars, Lai, Kaitao, Campbell, Emma, Kubalakova, Marie, Simkova, Hana, Batley, Jacqueline, Dolezel, Jaroslav, Hernandez, Pilar and Edwards, David (2012) Sequencing wheat chromosome arm 7BS delimits the 7BS/4AL translocation and reveals homoeologous gene conservation. Theoretical and Applied Genetics, 124 3: 423-432. doi:10.1007/s00122-011-1717-2 89   26 Cited 28 times in Scopus28 0
Lai, Kaitao, Duran, Chris, Berkman, Paul J., Lorenc, Michał T., Stiller, Jiri, Manoli, Sahana, Hayden, Matthew J., Forrest, Kerrie L., Fleury, Delphine, Baumann, Ute, Zander, Manuel, Mason, Annaliese S., Batley, Jacqueline and Edwards, David (2012) Single nucleotide polymorphism discovery from wheat next-generation sequence data. Plant Biotechnology Journal, 10 6: 743-749. doi:10.1111/j.1467-7652.2012.00718.x 95   29 Cited 33 times in Scopus33 0
Marshall, Daniel J., Hayward, Alice, Eales, Dominic, Imelfort, Michael, Stiller, Jiri, Berkman, Paul J., Clark, Terry, McKenzie, Megan, Lai, Kaitao, Duran, Chris, Batley, Jacqueline and Edwards, David (2010) Targeted identification of genomic regions using TAGdb. Plant Methods, 6 19: 1-6. doi:10.1186/1746-4811-6-19 66 2 16 Cited 19 times in Scopus19 0
The Brassica rapa Genome Sequencing Project Consortium, Wang, Xiaowu, Wang, Hanzhong, Wang, Jun, Sun, Rifei, Wu, Jian, Liu, Shengyi, Bai, Yinqi, Mun, Jeong-Hwan, Bancroft, Ian, Cheng, Feng, Huang, Sanwen, Li, Xixiang, Hua, Wei, Wang, Junyi, Wang, Xiyin, Freeling, Michael, Pires, J. Chris, Paterson, Andrew H., Chalhoub, Boulos, Wang, Bo, Hayward, Alice, Sharpe, Andrew G., Park, Beom-Seok, Weisshaar, Bernd, Liu, Binghang, Li, Bo, Liu, Bo, Tong, Chaobo, Song, Chi, Duran, Christopher, Peng, Chunfang, Geng, Chunyu, Koh, Chushin, Lin, Chuyu, Edwards, David, Mu, Desheng, Shen, Di, Soumpourou, Eleni, Li, Fei, Fraser, Fiona, Conant, Gavin, Lassalle, Gilles, King, Graham J., Bonnema, Guusje, Tang, Haibao, Wang, Haiping, Belcram, Harry, Zhou, Heling, Hirakawa, Hideki, Abe, Hiroshi, Guo, Hui, Wang, Hui, Jin, Huizhe, Parkin, Isobel A. P., Batley, Jacqueline, Kim, Jeong-Sun, Just, Jérémy, Li, Jianwen, Xu, Jiaohui, Deng, Jie, Kim, Jin A., Li, Jingping, Yu, Jingyin, Meng, Jinling, Wang, Jinpeng, Min, Jiumeng, Poulain, Julie, Wang, Jun, Hatakeyama, Katsunori, Wu, Kui, Wang, Li, Fang, Lu, Trick, Martin, Links, Matthew G., Zhao, Meixia, Jin, Mina, Ramchiary, Nirala, Drou, Nizar, Berkman, Paul J., Cai, Qingle, Huang, Quanfei, Li, Ruiqiang, Tabata, Satoshi, Cheng, Shifeng, Zhang, Shu, Zhang, Shujiang, Huang, Shunmou, Sato, Shusei, Sun, Silong, Kwon, Soo-Jin, Choi, Su-Ryun, Lee, Tae-Ho, Fan, Wei, Zhao, Xiang, Tan, Xu, Xu, Xun, Wang, Yan, Qiu, Yang, Yin, Ye, Li, Yingrui, Du, Yongchen, Liao, Yongcui, Lim, Yongpyo, Narusaka, Yoshihiro, Wang, Yupeng, Wang, Zhenyi, Li, Zhenyu, Wang, Zhiwen, Xiong, Zhiyong and Zhang, Zhonghua (2011) The genome of the mesopolyploid crop species Brassica rapa. Nature Genetics, 43 10: 1035-1040. doi:10.1038/ng.919 306   305 Cited 339 times in Scopus339 28
Lai, Kaitao, Berkman, Paul J., Lorenc, Michal Tadeusz, Duran, Christopher, Smits, Lars, Manoli, Sahana, Stiller, Jiri and Edwards, David (2012) WheatGenome.info: An integrated database and portal for wheat genome information. Plant and Cell Physiology, 53 2: e2-1-e2-20. doi:10.1093/pcp/pcr141 67 2 9 Cited 16 times in Scopus16 1