Browse by all authors Browse By Author ID - Hayward, Alice

Browse Results (24 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

Refine

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
Dalton-Morgan, Jessica, Hayward, Alice, Alamery, Salman, Tollenaere, Reece, Mason, Annaliese S., Campbell, Emma, Patel, Dhwani, Lorenc, Michał T., Yi, Bin, Long, Yan, Meng, Jinling, Raman, Rosy, Raman, Harsh, Lawley, Cindy, Edwards, David and Batley, Jacqueline (2014) A high-throughput SNP array in the amphidiploid species Brassica napus shows diversity in resistance genes. Functional and Integrative Genomics, 14 4: 643-655. doi:10.1007/s10142-014-0391-2 19   0 Cited 0 times in Scopus0 2
Wei, Lijuan, Xiao, Meili, Hayward, Alice and Fu, Donghui (2013) Applications and challenges of next-generation sequencing in Brassica species. Planta, 238 6: 1005-1024. doi:10.1007/s00425-013-1961-6 13   1 Cited 0 times in Scopus0 0
Waldie, Tanya, Hayward, Alice and Beveridge, Christine Anne (2010) Axillary bud outgrowth in herbaceous shoots: How do strigolactones fit into the picture?. Plant Molecular Biology, 73 1-2: 27-36. doi:10.1007/s11103-010-9599-2 81   22 Cited 21 times in Scopus21 0
Liu, Fang, Xiong, Xiaojuan, Wu, Lei, Fu, Donghui, Hayward, Alice, Zeng, Xinhua, Cao, Yinglong, Wu, Yuhua, Li, Yunjing and Wu, Gang (2014) BraLTP1, a lipid transfer protein gene involved in epicuticular wax deposition, cell proliferation and flower development in Brassica napus. PLoS ONE, 9 10: 1-12. doi:10.1371/journal.pone.0110272 17   0 Cited 0 times in Scopus0 1
Gao, Caihua, Xiao, Meili, Ren, Xiaodong, Hayward, Alice, Yin, Jiaming, Wu, Likun, Fu, Donghu and Li, Jiana (2012) Characterization and functional annotation of nested transposable elements in eukaryotic genomes. Genomics, 100 4: 222-230. doi:10.1016/j.ygeno.2012.07.004 89   5 Cited 6 times in Scopus6 0
Zeng, Shaohua, Wu, Min, Zou, Caiyun, Liu, Xiaomin, Shen, Xiaofei, Hayward, Alice, Liu, Chunzhao and Wang, Ying (2014) Comparative analysis of anthocyanin biosynthesis during fruit development in two Lycium species. Physiologia Plantarum, 150 4: 505-516. doi:10.1111/ppl.12131 11   1 Cited 2 times in Scopus2 0
Hayward, A. C. (2003). Finding partners of the GmNARK Protein Kinase. In: The Inaugural Retreat for the ARC Centre of Excellence For Integrative Legume Research. The Inaugural Retreat for the ARC Centre of Excellence for Inh, Moreton Bay Research Station, North Stradbroke Island, (33). 27th February to 2nd March, 2003. 44  
Sun, Wei, Huang, Wenjun, Li, Zhineng, Song, Chi, Liu, Di, Liu, Yongliang, Hayward, Alice, Liu, Yifei, Huang, Hongwen and Wang, Ying (2014) Functional and evolutionary analysis of the AP1/SEP/AGL6 superclade of MADS-box genes in the basal eudicot Epimedium sagittatum. Annals of Botany, 113 4: 653-668. doi:10.1093/aob/mct301 5   1 Cited 1 times in Scopus1 10
Wang, Bo, Sun, Wei, Li, Qiushi, Li, Ying, Luo, Hongmei, Song, Jingyuan, Sun, Chao, Qian, Jun, Zhu, Yingjie, Hayward, Alice, Xu, Haibin and Chen, Shilin (2014) Genome-wide identification of phenolic acid biosynthetic genes in Salvia miltiorrhiza. Planta, . doi:10.1007/s00425-014-2212-1 8   Cited 0 times in Scopus0 1
Hayward, A., McLanders, J., Campbell, E., Edwards, D. and Batley, J. (2012) Genomic advances will herald new insights into the Brassica: Leptosphaeria maculans pathosystem. Plant Biology, 14 Supp. 1: 1-10. doi:10.1111/j.1438-8677.2011.00481.x 69   9 Cited 10 times in Scopus10 0
Mason, Annaliese S., Batley, Jacqueline, Bayer, Philipp Emanuel, Hayward, Alice, Cowling, Wallace A. and Nelson, Matthew N. (2014) High-resolution molecular karyotyping uncovers pairing between ancestrally related Brassica chromosomes. New Phytologist, 202 3: 964-974. doi:10.1111/nph.12706 22   1 Cited 2 times in Scopus2 2
Tollenaere, Reece, Hayward, Alice, Dalton-Morgan, Jessica, Campbell, Emma, Lee, Joanne R. M., Lorenc, Michal T., Manoli, Sahana, Stiller, Jiri, Raman, Rosy, Raman, Harsh, Edwards, David and Batley, Jacqueline (2012) Identification and characterization of candidate Rlm4 blackleg resistance genes in Brassica napus using next-generation sequencing. Plant Biotechnology Journal, 10 6: 709-715. doi:10.1111/j.1467-7652.2012.00716.x 66   7 Cited 6 times in Scopus6 0
Zander, Manuel, Patel, Dhwani A., Van de Wouw, Angela, Lai, Kaitao, Lorenc, Michal T., Campbell, Emma, Hayward, Alice, Edwards, David, Raman, Harsh and Batley, Jacqueline (2013) Identifying genetic diversity of avirulence genes in Leptosphaeria maculans using whole genome sequencing. Functional and Integrative Genomics, 13 3: 294-308. doi:10.1007/s10142-013-0324-5 34   2 Cited 3 times in Scopus3 1
Hayward, A, Stirnberg, P, Beveridge, C and Leyser, O (2009) Interactions between Auxin and Strigolactone in Shoot Branching Control. PLANT PHYSIOLOGY, 151 1: 400-412. doi:10.1104/pp.109.137646 64   106 Cited 113 times in Scopus113 1
Hayward, Alice Catherine (2009). Interactions between auxin and strigolactone in the control of arabidopsis shoot branching PhD Thesis, School of Biological Sciences, The University of Queensland. 599 22
Hayward, Alice (2012). Introduction - Oilseed Brassicas. In David Edwards, Jacqueline Batley, Isobel Parkin and Chittaranjan Kole (Ed.), Genetics, genomics and breeding of Oilseed Brassicas (pp. 1-13) Enfield, United States: Science Publishers. 82 4
Fu, Donghui, Wei, Lijuan, Xiao, Meili and Hayward, Alice (2013) New insights into helitron transposable elements in the mesopolyploid species Brassica rapa. Gene, 532 2: 236-245. doi:10.1016/j.gene.2013.09.033 15   0 Cited 1 times in Scopus1 0
Liu, Di, Sun, Wei, Yuan,Yaowu, Zhang, Ning, Hayward, Alice, Liu, Yongliang and Wang, Ying (2014) Phylogenetic analyses provide the first insights into the evolution of OVATE family proteins in land plants. Annals of Botany, 113 7: 1219-1233. doi:10.1093/aob/mcu061 9   0 Cited 0 times in Scopus0 9
Hayward, Alice, Vighnesh, Guru, Delay, Christina, Samian, Mohd Rafizan, Manoli, Sahana, Stiller, Jiri, McKenzie, Megan, Edwards, David and Batley, Jacqueline (2012) Second-generation sequencing for gene discovery in the Brassicaceae. Plant Biotechnology Journal, 10 6: 750-759. doi:10.1111/j.1467-7652.2012.00719.x 153   8 Cited 7 times in Scopus7 0
Hayward, Alice, Mason, Annaliese S., Dalton-Morgan, Jessica, Zander, Manuel, Edwards, David and Batley, Jacqueline (2012) SNP discovery and applications in Brassica napus. Journal of Plant Biotechnology, 39 1: 49-61. doi:10.5010/JPB.2012.39.1.049 284 4 Cited 7 times in Scopus7 0
Marshall, Daniel J., Hayward, Alice, Eales, Dominic, Imelfort, Michael, Stiller, Jiri, Berkman, Paul J., Clark, Terry, McKenzie, Megan, Lai, Kaitao, Duran, Chris, Batley, Jacqueline and Edwards, David (2010) Targeted identification of genomic regions using TAGdb. Plant Methods, 6 19: 1-6. doi:10.1186/1746-4811-6-19 65 2 16 Cited 19 times in Scopus19 0
The Brassica rapa Genome Sequencing Project Consortium, Wang, Xiaowu, Wang, Hanzhong, Wang, Jun, Sun, Rifei, Wu, Jian, Liu, Shengyi, Bai, Yinqi, Mun, Jeong-Hwan, Bancroft, Ian, Cheng, Feng, Huang, Sanwen, Li, Xixiang, Hua, Wei, Wang, Junyi, Wang, Xiyin, Freeling, Michael, Pires, J. Chris, Paterson, Andrew H., Chalhoub, Boulos, Wang, Bo, Hayward, Alice, Sharpe, Andrew G., Park, Beom-Seok, Weisshaar, Bernd, Liu, Binghang, Li, Bo, Liu, Bo, Tong, Chaobo, Song, Chi, Duran, Christopher, Peng, Chunfang, Geng, Chunyu, Koh, Chushin, Lin, Chuyu, Edwards, David, Mu, Desheng, Shen, Di, Soumpourou, Eleni, Li, Fei, Fraser, Fiona, Conant, Gavin, Lassalle, Gilles, King, Graham J., Bonnema, Guusje, Tang, Haibao, Wang, Haiping, Belcram, Harry, Zhou, Heling, Hirakawa, Hideki, Abe, Hiroshi, Guo, Hui, Wang, Hui, Jin, Huizhe, Parkin, Isobel A. P., Batley, Jacqueline, Kim, Jeong-Sun, Just, Jérémy, Li, Jianwen, Xu, Jiaohui, Deng, Jie, Kim, Jin A., Li, Jingping, Yu, Jingyin, Meng, Jinling, Wang, Jinpeng, Min, Jiumeng, Poulain, Julie, Wang, Jun, Hatakeyama, Katsunori, Wu, Kui, Wang, Li, Fang, Lu, Trick, Martin, Links, Matthew G., Zhao, Meixia, Jin, Mina, Ramchiary, Nirala, Drou, Nizar, Berkman, Paul J., Cai, Qingle, Huang, Quanfei, Li, Ruiqiang, Tabata, Satoshi, Cheng, Shifeng, Zhang, Shu, Zhang, Shujiang, Huang, Shunmou, Sato, Shusei, Sun, Silong, Kwon, Soo-Jin, Choi, Su-Ryun, Lee, Tae-Ho, Fan, Wei, Zhao, Xiang, Tan, Xu, Xu, Xun, Wang, Yan, Qiu, Yang, Yin, Ye, Li, Yingrui, Du, Yongchen, Liao, Yongcui, Lim, Yongpyo, Narusaka, Yoshihiro, Wang, Yupeng, Wang, Zhenyi, Li, Zhenyu, Wang, Zhiwen, Xiong, Zhiyong and Zhang, Zhonghua (2011) The genome of the mesopolyploid crop species Brassica rapa. Nature Genetics, 43 10: 1035-1040. doi:10.1038/ng.919 305   305 Cited 339 times in Scopus339 28
Fu, Donghui, Xiao, Meili, Hayward, Alice, Fu, Ying, Liu, Gui, Jiang, Guanjie and Zhang, Haihuan (2014) Utilization of crop heterosis: a review. Euphytica, 197 2: 161-173. doi:10.1007/s10681-014-1103-7 8   0 Cited 0 times in Scopus0 0
Fu, Donghui, Xiao, Meili, Hayward, Alice, Jiang, Guanjie, Zhu, Longrong, Zhou, Qinghong, Li, Jiqiang and Zhang, Min (2014) What is crop heterosis: new insights into an old topic. Journal of Applied Genetics, . doi:10.1007/s13353-014-0231-z 27   Cited 0 times in Scopus0 0