Browse by all authors Browse By Author Name - Zhang,+Qing

Browse Results (6 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
Zhang, Qing, Pang, Chaoyi, Xie, Qing, Mcbride, Simon, Hansen, David and Zhang, Yanchun (2010). ADA: An online trend pattern detection system. In: Gang Kou, Yi Peng, Franz I.S. Ko, Yen-Wei Chen and Tomoko Tateyama, Proceedings of the The 2nd International Conference on Software Engineering and Data Mining. SEDM 2010, Chengdu, China, (293-297). 23-25 June, 2010. 103 5 Cited 0 times in Scopus0
Lin, Xuemin, Xu, Jian, Zhang, Qing, Lu, Hongjun, Yu, Jeffrey Xu, Zhou, Xiaofang and Yuan, Yidong (2006) Approximate processing of massive continuous quantile queries over high-speed data streams. Ieee Transactions On Knowledge And Data Engineering, 18 5: 683-698. doi:10.1109/TKDE.2006.73 83 1 5 Cited 8 times in Scopus8 0
Pang, Chaoyi, Zhang, Qing, Zhou, Xiaofang, Hansen, David, Wang, Sen and Maeder, Anthony (2013) Computing Unrestricted Synopses Under Maximum Error Bound. Algorithmica, 65 1: 1-42. doi:10.1007/s00453-011-9571-9 52   2 Cited 2 times in Scopus2 1
Cai, Hongyun, Huang, Zi, Zhu, Xiaofeng, Zhang, Qing and Li, Xuefei (2014). Multi-output regression with tag correlation analysis for effective image tagging. In: Database Systems for Advanced Applications - 19th International Conference, DASFAA 2014, Proceedings. 19th International Conference on Database Systems for Advanced Applications, DASFAA 2014, Bali, Indonesia, (31-46). 21 - 24 April 2014. doi:10.1007/978-3-319-05813-9_3 32   Cited 0 times in Scopus0 0
Jiang, Lei, Yin, Jian, Ye, Lingying, Yang, Jian, Hemani, Gibran, Liu, Ai-Jun, Zou, Hejian, He, Dongyi, Sun, Lingyun, Zeng, Xiaofeng, Li, Zhanguo, Zheng Yi, Lin, Yiping, Liu, Yi, Fang, Yongfei, Xu, Jianhua, Li, Yinong, Dai, Shengming, Guan, Jianlong, Jiang, Lindi, Wei, Qianghua, Wang, Yi, Li, Yang, Huang, Cibo, Zuo, Xiaoxia, Liu, Yu, Wu, Xin, Zhang, Libin, Zhou, Ling, Zhang, Qing, Li, Ting, Chen, Ling, Xu, Zhen, Yang, Xiaoping, Qian, Feng, Xie, Weilin, Liu Wei, Guo, Qian, Huang, Weilin, Zhao, Jing, Li, Mengmeng, Jin, Yanhua, Gao, Jie, Lv, Yeng, Wang, Yiwen, Lin, Li, Guo, Aihua, Danoy, Patrick, Willner, Dana, Cremin, Catherine, Hadler, Johanna, Zhang, Fengchun, Zhao, Yan, Li, Mengtao, Yue, Tao, Fan, Xiaolei, Guo, Jianping, Mu, Rong, Li, Jingyi, Wu, Chao, Zeng, Ming, Wang, Jiucun, Li, Shilin, Jin, Li, Wang, Binbin, Wang, Jing, Ma, Xu, Sun, Liangdan, Zhang, Xuejun, Brown, Matthew A., Visscher, Peter M., Su, Ding-feng and Xu, Huji (2014) Novel risk loci for rheumatoid arthritis in han chinese and congruence with risk variants in europeans. Arthritis and Rheumatology, 66 5: 1121-1132. doi:10.1002/art.38353 50   5 Cited 3 times in Scopus3 2
Zhang, QingJian, Pan, BingCai, Chen, XinQing, Zhang, WeiMing, Pan, BingJun, Zhang, QuanXing, Lv, L. and Zhao, X. S. (2008) Preparation of polymer-supported hydrated ferric oxide based on Donnan membrane effect and its application for arsenic removal. Science in China Series B: Chemistry, 51 4: 379-385. doi:10.1007/s11426-007-0117-6 53   20 Cited 22 times in Scopus22 0