Browse by all authors Browse By Author Name - Sun,+Tao

Browse Results (8 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result setSubscribe to the RSS feed for this result set

  Abstract Views File Downloads Thomson Reuters Web of Science Citation Count Scopus Citation Count Altmetric Score
Yang, Yu Rong, Cheng, Li, Yang, Shu Kun, Pan, Xiao, Sun, Tao, Xiuping Li,, Hu, Shangping, Craig, Philip S., Vuitton, Dominique A. and McManus, Donald P. (2006) A hospital-based retrospective survey of human cystic and alveolar echinococcosis in Ningxia Hui Autonomous Region, PR China. Acta Tropica, 97 3: 284-297. doi:10.1016/j.actatropica.2005.12.001 59   11 Cited 14 times in Scopus14 0
Yang, Yu R., Craig, Philip S., Vuitton, Dominique A., Sun, Tao, Williams, Gail M., Li, Zheng Z.., Boufana, Belchis, Giraudoux, Patrick, Li, Yan B., Huang, Ling, Zhang, Wei and McManus, Donald P. (2007). Children serology of echinococcosis infection as an environmental health indicator to guide preventive activities in Ningxia, PR China. In: James W. Kazura, American Journal of Tropical Medicine and Hygiene; Abstract Book: American Society of Tropical Medicine and Hygiene 56th Annual Meeting. American Society of Tropical Medicine and Hygiene 56th Annual Meeting, Philadelphia, U.S., (21-21). November 4–8 2007. 124   0
Yang, Yu Rong, Sun,Tao, Li, Zhengzhi, Zhang, Jianzhong, Teng, Jing, Liu, Xongzhou, Liu, Ruiqi, Jones, Malcolm K., Wang, Yunhai, Wen, Hao, Feng, Xiaohui, Zhao, Qin, Zhao,Yumin, Shi, Dazhong, Bartholomot, Brigitte, Zhao, Rui, Vuitton, Dominique A, Pleydell, David, Giraudoux, Patrick, Ito, Akira, Danson, Mark F, Boufana, Belchis, Craig, Philip S, Williams, Gail M and McManus, Donald P (2006) Community surveys and risk factor analysis of human alveolar and cystic echinococcasis in Ningxia Hui Autonomous Region, China. Bulletin of The World Health Organization, 84 9: 714-721. doi:10.2471/BLT.05.025718 118   32 Cited 35 times in Scopus35 0
Fang, Hai-Tao, Liu, Min, Wang, Da-Wei, Sun, Tao, Guan, Dong-Sheng, Li, Feng, Zhou, Jigang, Sham, Tsun-Kong and Cheng, Hui-Ming (2009) Comparison of the rate capability of nanostructured amorphous and anatase TiO2 for lithium insertion using anodic TiO2 nanotube arrays. Nanotechnology, 20 22: 225701-1-225701-7. doi:10.1088/0957-4484/20/22/225701 65   71 Cited 42 times in Scopus42 0
Yang, Yu R., Craig, Philip S., Sun, Tao, Williams, Gail M., Vuitton, Dominique A., Giraudoux, Patrick, Jones, Malcolm K. and McManus, Donald P. (2006). Cystic and alveolar echinococcosis transmission and risk factors in Ningxia Hui Autonomous Region of China : Current situation and evolusion. In: Abstracts of the 55th Annual Meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene. 55th Annual Meeting of the American Society of Tropical Medicine and Hygiene, Atlanta, Georgia, USA., (206-206). 12-16 November 2006. 53   0 Cited 0 times in Scopus0
Yang, Yu Rong, Sun, Tao, Li, Zhengzhi, Li, Xiuping, Zhao, Rui, Cheng, Li, Pan, Xiao, Craig, Philip S., Vuitton, Dominique A. and McManus, Donald P. (2005) Echinococcosis, Ningxia, China [Letter to the Editor]. Emerging Infectious Diseases, 11 8: 1314-1316. 108   Cited 13 times in Scopus13
Yang, Yu Rong, Craig, Philip S., Vuitton, Dominique A., Williams, Gail M., Sun, Tao, Liu, Tian Xi, Boufana, Belgees, Giraudoux, Patrick, Teng, Jing, Li, Yanbin, Huang, Ling, Zhang, Wei, Jones, Malcolm K. and McManus, Donald P. (2008) Serological prevalence of echinococcosis and risk factors for infection among children in rural communities of southern Ningxia, China. Tropical Medicine and International Health, 13 8: 1086-1094. doi:10.1111/j.1365-3156.2008.02101.x 178   7 Cited 10 times in Scopus10 0
Yang, Yu Rong, Ellis, Magda, Sun, Tao, Li, Zhengzhi, Liu, Xongzhou, Vuitton, Dominique A,, Bartholomot, Brigitte, Giraudoix, Patrick, Craig, Philip S., Boufana, Belchis, Wang,, Yungaui, Feng, Xiaohui, Wen, Hao, Ito, Akira and McManus, Donald P. (2006) Unique Family Clustering of Human Echinococcosis cases in a Chinese Community. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 74 3: 487-494. 57   19 Cited 23 times in Scopus23